bowling

Listen:
 [ˈbəʊlɪŋ]


Dla czasownika: "to bowl"

Present Participle: bowling

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bowling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (game: skittles, tenpins)kręgle m, l.mn.
 Eric is good at bowling; he won a tournament last year.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bowling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowls game)kręgle m, l.mn.
  gra w kręgle wyr.
bowling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of sending ball to batsman)rzucanie kulą, toczenie kuli n + ż
  serwowanie n
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deep round dish)miska ż
 We filled a bowl with popcorn before the movie.
 Przed filmem wypełniliśmy miskę popcornem.
bowl of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowlful)miska czegoś ż
 I ate a bowl of peanuts as a snack.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geology: basin)czasza ż
 The bowl of the crater was about six kilometres in diameter.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowl-shaped depression)czasza ż
  krater m
 The bowl, or crater, of an extinct volcano is called a caldera.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pipe: cup-shaped part) (część fajki)główka ż
  (część fajki)kolanko n
 He filled the bowl of the pipe with tobacco.
bowl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cricket: be bowler)rzucać ndk.
  rzucić dk.
 The captain told Fred that it was his turn to bowl.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plastic receptacle for washing dishes)miska ż
 Lisa left the casserole dish to soak in the bowl.
bowl [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (achieve, score in bowling) (wynik w kręglach)rzucić, osiągnąć dk.
 He bowled a perfect game.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
Bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (arena, stadium)stadion m
 One championship is played in the Peach Bowl in Georgia.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ball for ninepins, tenpins)kula do gry w kręgle wyr.
 The bowl is the wooden ball with flat sides used to play bowls.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (competition)finałowy mecz o mistrzostwo wyr.
 The Super Bowl is the major event of the football season.
bowls nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: lawn bowls)gra w kule wyr.
 Brian enjoys playing bowls with his friends at the weekend.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ball for bowls)kula ż
 The bowl is the wooden ball with flattened sides used to play bowls.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bowl,
go bowling
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(play tenpins, skittles)grać w kręgle zwrot ndk.
 We like to bowl on Wednesday nights.
bowling alley nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (venue for tenpin bowling)kręgielnia ż
 My gym class went to the bowling alley last week for our unit on bowling.
bowling ball nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large: for tenpins)kula do kręgli wyr.
 The bowling ball was so heavy that I thought I would drop it on my toes.
bowling ball nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small: for lawn bowls)kula do kręgli wyr.
bowling pin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skittle)kręgiel m
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bowl [sb] over,
bowl over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(knock to the ground)zwalać z nóg zwrot ndk.
  zwalić z nóg zwrot dk.
 The big dog was so excited that he ran up and bowled over the little boy.
bowl [sb] over,
bowl over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative, often passive (astound, amaze) (przenośny)zwalać z nóg zwrot ndk.
  zwalić z nóg zwrot dk.
 My colleagues' kindness following my car accident really bowled me over.
cereal bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dish for breakfast cereal)miska na płatki wyr.
 A cereal bowl is deep and has steep sides which help to prevent spilling milk or cereal out of the bowl. I use the same cereal bowl every morning.
fish bowl,
fishbowl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(container for pet fish)akwarium n
 I need to clean the fish bowl this week.
fish bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (place with no privacy)na widoku przyim. + m
 We live in the fish bowl.
fruit bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dish for displaying fruit)naczynie na owoce wyr.
 I was disappointed to find that the fruit bowl contained wax fruit.
goldfish bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (round glass container for goldfish)akwarium n
 The comedian pretended to be an astronaut by placing a gold fish bowl over his head.
mixing bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle for stirring ingredients)miska do mieszania składników wyr.
punch bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle for party drinks)kompotiera ż
rice bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deep dish for rice)miska na ryż wyr.
 The rice bowl must be placed next to the spoon and the fork.
salad bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large dish for salad vegetables)misa na sałatę wyr.
 Mom always tosses salad in the big wooden salad bowl.
soup bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deep dish for soup)talerz do zupy wyr.
 There were two styles of soup bowls in the range: deep and shallow.
sugar bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle: holds sugar)cukierniczka ż
 Never put a wet teaspoon back in the sugar bowl.
toilet bowl,
bowl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(basin of lavatory)muszla toaletowa ż + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'bowling' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: join a bowling league, have bowling league on [Monday], go to bowling league on [Monday], more...

Dyskusje na forum ze słowami "bowling" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'bowling'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: own | rough

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.