butt

Listen:
 [ˈbʌt]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, mostly US (buttocks) (potoczny)tyłek m
 You could see his butt through the hole in his jeans.
 Można było zobaczyć jego tyłek przez dziurę w jego dżinsach.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cigarette end) (potoczny)pet m
 Many smokers toss their butts onto the side of the road.
 Wielu palaczy rzuca swoje pety na pobocze drogi.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thick end)gruby koniec przym. + m
 The butt of the axe handle made it easy to grip.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rifle)kolba ż
 Put the butt of the rifle on your shoulder before you aim.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (object of a joke)obiekt żartów m + m, l.mn.
  pośmiewisko n
 John was the butt of all our jokes in school.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stub, end) (chleb)piętka ż
  końcówka ż
  (papieros)niedopałek m
  (potocznie: końcówka papierosa)pet m
 The bread was all eaten, except the two butts at either end.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (cigarette) (slang: papieros)fajka ż
  (slang: papieros)szlug m
 Can you spare me a butt? I left mine in the car.
butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blow, hit)uderzenie n
 The butt from the tractor knocked over the hay.
butt,
rainwater butt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(water storage container)beczka na deszczówkę wyr.
 Marilyn uses a rainwater butt to water her garden instead of using city water.
butt [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ram)uderzać w coś/kogoś ndk. + przyim.
  uderzyć w coś/kogoś dk. + przyim.
  taranować coś/kogoś ndk.
  staranować coś/kogoś dk.
 The goat butted the door open with its horns.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
butt in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (interrupt)wtrącać się zwr. ndk.
  wtrącić się zwr. dk.
 Please stop butting in. You'll have a turn to speak.
butt out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (mind your own business!) (potoczny)odwalać się zwr. ndk.
  odwalić się zwr. dk.
 I don't want to talk about it, so butt out!
 Nie chcę o tym mówić, więc odwal się!
butt up against [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be adjacent to)przylegać do czegoś ndk. + przyim.
 The decorative moulding butts up against the door.
 Sztukateria przylega do drzwi.
cigarette butt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tip or filter of a smoked cigarette)tłumaczenie niedostępne
 The floor of the bar was carpeted with cigarette butts discarded by the clientele.
head-butt,
headbutt
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(strike [sb] with your forehead)tłumaczenie niedostępne
 It is unfair to head-butt your opponent when fighting.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'butt' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [rams, ewes, oxen] were butting each other, a [big, soft, bony, small] butt, vulgar, slang: your butt crack is showing, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "butt" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'butt'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: crash | nail

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.