comprehend

 /ˌkɒmprɪˈhend/


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
comprehend vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (understand)rozumieć, pojmować B ndk.
  zrozumieć, pojąć B dk.
comprehend vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (encompass, include)zawierać, obejmować B ndk.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'comprehend' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "comprehend" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'comprehend'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App
Zgłoś niestosowną reklamę.