control

Listen:
 /kənˈtrəʊl/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority)władza, kontrola ż
 The principal has control over his school.
 Dyrektor miał władzę nad swoją szkoła.
control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (restraint, self-control)opanowanie n
 The advocate showed control in his cross-examination.
 Adwokat pokazał swoje opanowanie w czasie przesłuchania.
control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (machine)sterowanie n
 The pilot started working the controls of the plane.
 Pilot przejął sterowanie samolutu.
control vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manipulate: machine)kontrolować B ndk.
 The crane operator controlled the machine without problem.
 Operator żurawia kontrolował maszynę bez problemu.
control vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (direct)nadzorować, kontrolować B ndk.
 The manager controls the employees under him.
 Zarządca nadzoruje podwładnych pracowników.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
EnglishPolish
automatic control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (control for a device that operates without manual intervention)automatyczne kontrolowanie przym. + n
  zautomatyzowana kontrola przym. + ż
 My garden sprinklers work by automatic control.
automatic gain control (electronic output device)automatyczna kontrola wzmocnienia przym.+ż+n
be in control viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have authority)mieć władzę, mieć kontrolę ndk. + ż
 Don't argue with the captain he is the only one in control of this ship.
be in control viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have mastery)być mistrzem posił. + m
 When we have a meeting, Bob is always in control and runs things very efficiently.
birth control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contraception)antykoncepcja ż
 There a many methods of birth control.
control group nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group used for comparison in a scientific study)grupa kontrolna ż + przym.
control panel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instrument panel, dashboard)panel kontrolny m + przym.
  (samochodowy)deska rozdzielcza ż + przym.
control panel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: where settings are modified)panel sterowania m+n
control tower nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building from which air traffic is directed)wieża kontrolna ż+przym.
 Before the airplanes collided, the control tower alerted them that they were too close.
control yourself viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain calm and composed)kontrolować się ndk.
 Even if she tries to pick a fight, you must control yourself and avoid responding.
control yourself viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (resist temptation)kontrolować się ndk.
flood control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measures to prevent flood damage)kontrola przeciwpowodziowa ż+przym.
 The diversion channel help the city with flood control during the monsoon season.
have control of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be in charge of)mieć kontrolę nad B dk. + przyim.
 I have control of the communication department.
have control of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (master)władać B ndk.
in your control adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (your responsibility, up to you)na twoją odpowiedzialność przyim. + zaim. + ż
in your control advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (within your power)w twojej mocy przyim. + zaim. + ż
joint control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shared authority)wspólna kontrola przym. + ż
manual control,
manual-control
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(operation by hand)ręczna kontrola przym. + ż
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
out of your control adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not within your power to affect)nie w mojej mocy
 The situation is out of your control.
passport control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (identity check at airport, etc.)kontrola paszportowa ż + przym.
 When arriving in a foreign country you must pass through passport control.
pest control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rats, insects: extermination)zwalczanie szkodników n + m, l. mn.
 Organic farmers use natural pest control.
price control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (limits set on prices)kontrolowanie cen n + ż, l.mn.
 The first thing the new dictator did was to establish price controls on basic goods.
remote control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device for operating [sth] from a distance)pilot m
 The remote control for the TV didn't work because the batteries were flat.
rent control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (restrictions on rent charges)kontrola czynszu ż+m
 Because of rent control regulations, my landlord could only raise my rent $50 last year.
self-control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (restraint, discipline)kontrola nad sobą ż + przyim. + zaim.
state control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (government ownership)kontrola rządowa ż + przym.
take control of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take charge or command of)przejmować kontrolę nad czyms zwrot ndk.
  przejąć kontrolę nad czymś zwrot dk.
 The cops had a rough time taking control of the situation once the riot broke out.
temperature control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thermostat: device that regulates heat)regulacja temperatury ż+ż
 The room is way too hot, the temperature control must be faulty.
traffic control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (management of road use)kontrola ruchu ż+m
under your control advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in your charge or command)pod czyjąś kontrolą
 Well, I'm going out for the evening, the kids are under your control!
volume control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (switch used to adjust level of sound)regulacja głośności ż+ż
 Sometimes I wish children had a volume control.
weight control nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dieting)kontrola wagi ciała ż+ż+n
 He ate pizza and chips every evening, and really struggled with weight control.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'control' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "control" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'control'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.