court

Listen:
 /kɔːt/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where legal decisions are made)sąd m
 Wilson is due to appear in court this morning charged with armed robbery.
 Wilson ma stawić się dziś rano w sądzie jako oskarżony o kradzież z bronią w ręku.
court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: area marked out for play) (tenisowy)kort m
  (do koszykówki)boisko n
 He is usually on the basketball court at this time of day.
 To zdanie nie jest tłumaczeniem zdania angielskiego. Korty tenisowe znajdują się po drugiej stronie parku.
 On zwykle jest na boisku do koszykówki o tej porze dnia.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
appellate court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (court of appeal)sąd odwoławczy m + przym.
 The appellate court refused to overturn Marion's murder conviction.
basketball court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area marked for basketball)boisko do koszykówki wyr.
 Some of the players were warming up on the basketball court.
before the court advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in front of a tribunal)przed sądem przyim. + m
 I'm going to testify before the court on Wednesday.
circuit court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (court that sits in several locations)sąd objazdowy m + przym.
city court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (civil court, local court)sąd miejski m + przym.
civil court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (city court, non-criminal court)sąd miejski m + przym.
 A civil court deals with non-criminal matters, such as eviction proceedings, anti-social behaviour orders (ASBOs), debt hearings and family proceedings.
clay court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis court with a red-clay surface)gliniany kort przym. + m
 He never plays as well on a clay court as on grass.
clay court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (tennis court with a green-clay surface)gliniany kort przym. + m
court case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trial, legal proceeding)proces m
 In the US court cases are heard either by a judge or a jury.
court of appeal,
Replace: Court of Appeal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(reviews decisions of an inferior court)sąd apelacyjny m + przym.
 Mrs Drummond took the case to the Court of Appeal.
court of law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law court, place where trials take place)sąd karny m + przym.
 That argument would not be acceptable in a court of law.
court of law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trial, legal proceedings)sąd m
court order nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal instruction or ruling)nakaz sądowy m + przym.
  nakaz prawny m + przym.
 He has to pay child support by court order.
court reporter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stenographer in a lawcourt)reporter sądowy m + przym.
 The court reporter prepared the transcript of the hearing.
court-appointed lawyer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lawyer assigned to a defendant)obrońca z urzędu wyr.
 She fired her court-appointed lawyer and hired a private firm.
court-martial,
court martial
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(military trial)sąd wojskowy m + przym.
 Following his court-martial, the major was given a dishonourable discharged.
court-martial,
court martial
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(try in a military court)sądzić w sądzie wojskowym zwrot ndk.
  osądzić w sądzie wojskowym zwrot dk.
 The sergeant-major was court-martialled following the incident.
criminal court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (court where criminal cases are held)sąd karny m + przym.
 The alleged murderer will be held without bail until he is tried in criminal court.
district court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (intermediate, state court)sąd okręgowy m + przym.
 The district court deals with the most common violations of law.
family court,
also US: court of domestic relations,
domestic-relations court
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(law)sąd rodzinny m + przym.
grass court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis: grass-covered court)kort trawiasty m + przym.
 In contrast to the other Grand Slam tournaments, Wimbledon is played on grass courts.
high court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (country's highest court of law)sąd najwyższy m + przym.
 We disagree with the judge's verdict and will appeal to the High Court.
kangaroo court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unfair or improperly-conducted trial)sąd kapturowy m + przym.
 They set up a kangaroo court to try the dissident; everyone knew what the outcome would be.
night court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law court that holds sessions at night)sąd nocny m + przym.
superior court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (law: high court)sąd najwyższy m + przym.
supreme court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (highest law court in the US)sąd najwyższy m + przym.
 Is there a Supreme Court ruling on that issue?
tennis court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ground marked out for tennis)kort tenisowy m + przym.
 The tennis courts at Wimbledon are grass, unlike most others.
traffic court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (court that handles traffic violations)sąd do spraw wykroczeń drogowych wyr.
 When she hit a street sign with her car, she had to go to traffic court.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'court' found in these entries
In the English description:
Collocations: courted her with [poems, songs, flowers], a [circuit, appeal, federal, municipal] court, on your court date, more...

Dyskusje na forum ze słowami "court" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'court'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: view | notch

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.