cross

SpeakerListen:
 /krɒs/


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
cross vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (traverse, go across)przechodzić B ndk.
  przejść B dk.
 He crossed the street when the traffic stopped.
 Przeszli przez ulicę, kiedy zatrzymał się ruch.
cross vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass by)przecinać B ndk.
 It is at the intersection where Addison Street crosses the high street.
 Jest to na skrzyżowaniu gdzie Addison Street przecina główną ulicę.
cross vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (overlay: lines, sticks)przekreślać B ndk.
  przekreślić B dk.
 Cross the vertical line with a horizontal one to write the letter "t".
 Przekreśl pionową linię linią poziomą, aby napisać literę "t".
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symbol of Christianity)krzyż m
 The church was filled with crosses.
 Kościół był wypełniony krzyżami.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (combination)skrzyżowanie n
 Their music is a cross of reggae with hip hop.
 Ich muzyka jest skrzyżowaniem reggae z hip-hopem.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
at cross-purposes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a misunderstanding)nieporozumienie n
at cross-purposes adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (at odds, not in agreement)w niezgodzie przyim. + ż
criss-cross kratkowany przym.
cross my heart and hope to die  (przenośny)dać sobię rękę uciąć dk.+zaim.+ż+dk.
cross off wykreślać, skreślać B ndk.
  wykreślić, skreślić B dk.
cross out wykreślać, skreślać B ndk.
  wykreślić, skreślić B dk.
cross over przechodzić B ndk.
  przejść B dk.
cross section przekrój poprzeczny m + przym.
cross the threshold v literal (enter, go inside)przekraczać próg B ndk.+m
  przekroczyć próg
 Upon crossing the threshold of the pyramid's chamber you will be able to see the mummy.
cross the threshold v figurative (go beyond a particular point)przechodzić ndk.
  przejść dk.
cross your mind v (occur to you, enter your thoughts)przychodzić do głowy ndk. + przyim. + ż
  przyjść do głowy dk. + przyim. + ż
 Don't tell me a naughty thought has never crossed your mind.
cross-border adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (across boundaries)przekraczający granice przym. + ż. L.mn.
cross-country adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (across countryside)terenowy przym.
 Cross-country running is much more interesting than running on a track.
cross-country adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (from one side of the country to the other)przez cały kraj przys. + przym. + m
 He rode his Goldwing on a 3 month cross-country adventure.
cross-cultural adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (involving different cultures)wielokulturowy przym.
 The international club attempts to promote cross-cultural exchange on campus.
cross-cutting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (film: jump cuts, interspersed scenes)tłumaczenie niedostępne
cross-sectional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to a cross section)przekrojowy przym.
double cross,
double-cross
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (betrayal)zdrada ż
 We had invented a perfect con, but my partner betrayed me with a double cross.
double cross,
double-cross
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal (betray)zdradzać B ndk.
  zdradzić B dk.
 He double crossed me and ran off with the money and the girl.
Maltese cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (8-pointed symbol of Malta)krzyż maltański m + przym.
 The Maltese Cross is the symbol of the St. John's Ambulance brigade.
Red Cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical relief agency)Czerwony Krzyż przym. + m
 The Red Cross is frequently the first relief agency to operate in war-torn areas.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'cross' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "cross" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'cross'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.