current

Listen:
 /ˈkʌrənt/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
current adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (at present)obecny przym.
 Do you know the current temperature?
 Czy znasz obecną temperaturę?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
AC nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (alternating current)tłumaczenie niedostępne
 This device converts AC to a DC current.
alternating current nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical flow changing direction)prąd zmienny m + przym.
 The electric motor uses alternating current to produce rotation.
checking account,
UK: current account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (bank: current account)rachunek bieżący m + przym.
 I'd like to pay this money into my checking account.
current affairs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (news, topical events)bieżące wydarzenia przym. + n, l.mn.
 He knows lots about current affairs because he reads a newspaper every day.
current assets nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (cash and easily converted assets)bieżące aktywa przym. + m, l.mn.
 Current assets are important to companies because they provide cash to fund day-to-day operations.
current event nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (news item, up-to-date topic)bieżące wydarzenia przym. + n, l.mn.
current liabilities nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (debts payable within a year)bieżące należności przym. + ż, l.mn.
 A company's total debt is the sum of its current liabilities and its long-term debt.
DC nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (direct current) (skrót literowy)prąd stały m + przym.
electric current nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flow of electricity)prąd elektryczny m + przym.
open account,
current account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(banking)rachunek otwarty m + przym.
tidal current nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sea's ebb and flow)prąd pływu m + m
  prąd pływowy m + przym.
 Each port has a table of the tidal currents indicating high and low tides.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'current' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "current" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'current'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: proud | hurl

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.