dash

Listen:
 /dæʃ/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
dash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (run)pędzić ndk.
  popędzić dk.
 The children dashed across the playground.
dash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (strike, smash against)uderzać ndk.
  uderzyć dk.
  smagać ndk.
 Waves dashed the rocks.
 Fale smagały skały.
dash [sth] against [sth],
dash [sth] into [sth]
vtr + prep
(throw [sth] against)roztrzaskiwać coś o coś zwrot ndk.
  roztrzaskać coś o coś zwrot dk.
 Janet dashed the plate against the wall.
dash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (run)sprint m
 John's dash for the train wasn't quick enough and he missed it.
dash vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ruin: chances, hope)niweczyć ndk.
  zniweczyć dk.
dash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symbol: -)myślnik m
  kreska ż
 Mary's email address is mary dash smith at email dot com.
dash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cooking: small amount)domieszka ż
  odrobina ż
 Add a dash of soy sauce.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
dash against [sth] vi + prep (strike)roztrzaskiwać się o coś zwrot ndk.
  roztrzaskać się o coś zwrot dk.
 Waves dashed against the shore.
dash [sth] on [sth],
dash [sth] onto [sth]
vtr + prep
(apply roughly) (potoczny: pokrywać farbą itp.)przelatywać coś czymś ndk.
  przelecieć coś czymś dk.
 Harriet dashed some paint onto the wall.
 Harriet przeleciała ścianę farbą.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
dash into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (hurry into)wpadać do ndk. + przyim.
  wpaść do dk. + przyim.
 He left the engine running while he dashed into the shop for some cigarettes.
dash off viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (leave in a hurry) (przenośny)uciekać ndk.
  (przenośny)uciec dk.
 He had to cancel the meeting and dash off home, because his wife had been taken into hospital.
dash off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (write or compose hastily)skrobać ndk.
  naskrobać, skrobnąć dk.
 If you leave your homework to the last minute then dash the essay off in half an hour, you mustn't be surprised if you get poor marks.
dash out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (leave in a hurry) (przenośny, potoczny)wylatywać ndk.
  (przenośny, potoczny)wylecieć dk.
 I've got to dash out before the shops close!
em dash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (punctuation mark: long dash)tłumaczenie niedostępne
 Some people use em dashes to separate out subsidiary parts of sentences.
en dash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (punctuation mark: short dash)tłumaczenie niedostępne
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'dash' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "dash" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'dash'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: switch | pawn

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.