display

Listen:
 /dɪˈspleɪ/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
display,
computer display
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computer monitor)monitor, ekran m
 You can adjust the colour and contrast of the computer display.
 Można dostosować kolor i kontrast tego monitora komputerowego.
display vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sthg, information)wystawiać B ndk.
  wystawić B dk.
 The management displayed the information in the hallway.
 Zarząd wystawił informację na korytarzu.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
EnglishPolish
display case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (glass case for displaying items)wystawa ż
 The display case contained a valuable collection of antique jewellery.
display [sth] prominently vtr + adv (put on show)wystawiać na pierwszym planie B ndk. + przyim. + licz. + m
  wystawić na pierwszym planie B dk. + przyim. + licz. + m
 Her son's swimming certificate was displayed prominently on the mantelpiece.
display window nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop window displaying goods)okno wystawy n + ż
 Danielle was very fond of a designer dress that she saw in the display window at Tingway Fashions.
on display advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being shown, exhibited)pokazany przym.
 The shops have delicious produce on display.
on display adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shown, visible)pokazany przym.
 You shouldn't leave your valuables on display like that.
put on display vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show off, exhibit)pokazywać B ndk.
  pokazać B dk.
 That tight shirt really puts his muscles on display.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'display' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "display" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'display'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.