display

Listen:
 /dɪˈspleɪ/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
display,
computer display
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computer monitor)monitor, ekran m
 You can adjust the colour and contrast of the computer display.
 Można dostosować kolor i kontrast monitora komputerowego.
display vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sthg, information)wystawiać ndk.
  wystawić dk.
 The management displayed the information in the hallway.
 Zarząd wystawił informację na korytarzu.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
EnglishPolish
display case nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (glass case for displaying items)wystawa ż
 The display case contained a valuable collection of antique jewellery.
display [sth] prominently vtr + adv (put on show)wystawiać na pierwszym planie B ndk. + przyim. + licz. + m
  wystawić na pierwszym planie B dk. + przyim. + licz. + m
 Her son's swimming certificate was displayed prominently on the mantelpiece.
display window nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop window displaying goods)okno wystawy n + ż
 Danielle was very fond of a dress she saw in the display window at Elle Fashions.
on display advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being shown, exhibited)pokazany przym.
 The shops have delicious produce on display. There were many exhibits on display at the museum.
on display adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shown, visible)pokazany przym.
 You shouldn't leave your valuables on display like that.
put on display vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show off, exhibit)pokazywać ndk.
  pokazać dk.
 That tight shirt really puts his muscles on display.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'display' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "display" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'display'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Word of the day: crop

Advertisements
Zgłoś niestosowną reklamę.