distinction

Listen:
 /dɪˈstɪŋkʃən/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
distinction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difference)różnica ż
 What's the distinction between an associate and assistant professor?
distinction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (award: special mention)wyróżnienie n
 He earned a distinction in English composition.
distinction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (special feature)odróżnienie n
 She had the distinction of being their very first customer.
distinction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eminence, excellence)świetność ż
 Her distinction in vocal technique sets her apart from the others.
distinction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (differentiation)rozróżnienie n
 His distinction of very similar sounds is excellent.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
make a distinction v (distinguish, differentiate)rozróżniać ndk.
  rozróżnić dk.
 She called me cheap, but I think she needs to make a distinction between cheap and frugal.
subtle distinction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (very slight difference, nuance)subtelna różnica przym. + ż
 Her argument depended on a subtle distinction between ethics and morals.
with distinction advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a notable way)wyróźniająco, znakomicie przys.
 The soldiers served their country with great distinction.
with distinction advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (qualification: with high grades)z wyróżnieniem przym. + n
 The top five percent of the class graduates with distinction.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'distinction' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "distinction" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'distinction'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: set | steal

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.