down

Listen:
 [ˈdaʊn]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from higher to lower)na dół przyim. + m
 He climbed down from the tree.
 Zszedł na dół z drzewa.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lower)niższy przym.
 The price of oil is down this week.
 Cena ropy jest niższa w tym tygodniu.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the bottom)na dole przyim. + m
  w dole przyim. + m
 There's a house down there in the valley.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (away from here) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 Are you coming down to the pub with us?
 Idziesz z nami do pubu?
down preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (from higher to lower place) (w zwrocie: walk down)schodzić z ndk. + przyim.
  zejść z dk. + przyim.
 They walked down the mountain.
down preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (further along)dalej przys.
 The restaurant is just down the street.
 Restauracja jest tam dalej, na tej ulicy.
down preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (near body of water)stąd przys.
 They live about 20 miles down river.
 Oni mieszkają nad tą rzeką, około 20 mil stąd.
down preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (throughout: years, ages, etc.)przez przyim.
 Philosophers have sought answers down the ages.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (southward)na południe przyim. + n
 We're going down to Italy for our holidays this year.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level: reduced)obniżyć się zwr. dk.
 The water level is down. We should add some more.
 Poziom wody obniżył się. Powinniśmy trochę dodać.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (sad or depressed)przygnębiony przym.
 I feel a little down, but I'll be alright.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (to the south)na południu przyim. + n
 They're down on the south coast all week.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sports: behind in score) (w zwrocie: be down)przegrywać ndk.
 The Danish team is down ten points.
 Duńska drużyna przegrywa dziesięcioma punktami.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (trains: away from capital)ze stolicy przyim. + ż
 The down train leaves from this platform.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not working, out of order)zepsuty przym.
 The server's down. You'll have to try again later.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (learned) (w zwrocie: get down)nauczyć się zwr. dk.
 Have you got your lines down for the school play yet?
 Nauczyłaś się już swojego tekstu na szkolne przedstawienie?
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (gambling: with losses of) (potoczny: przegrywać)do tyłu przyim. + m
 I'm down three hundred dollars.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (finished)skończony, ukończony przym.
 We've got three reports down, one to go!
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (crossword puzzles: vertical)pionowo przys.
  w dół przyim. + m
 I can't work out the answer to 7 down.
down with [sth] adj + prep US, informal (sick with, suffering from)chory na coś przym. + przyim.
 She's down with the flu and can't come to the party.
down to [sth/sb] adj + prep informal (caused by)spowodowany przez coś/kogoś przym. + przyim.
 The accident was entirely down to driver error.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (written) (w zwrocie: get down)zapisywać ndk.
  zapisać dk.
 Have you got that down yet?
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sitting or lying) (w zwrocie: put down)kłaść ndk.
  położyć dk.
 I put her down for her nap.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to lower value)w dół przyim. + m
  (w zwrocie: come down)spadać ndk.
  spaść dk.
 Prices have come down in recent weeks.
 W ostatnich tygodniach ceny poszły w dół.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (reduced: in volume, amount, etc.) (w zwrocie: get down)zmniejszać, redukować ndk.
  zmniejszyć, zredukować dk.
 We've got our luggage down to one suitcase each.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to lesser strength) (w zwrocie: water down)rozwadniać ndk.
  rozwodnić dk.
 The beer tastes watered down.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (cash payment) (w zwrocie: put down)wpłacać ndk.
  wpłacić dk.
 How much money can you put down?
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into submission) (w zwrocie: shout down)zakrzyczeć dk.
 He shouted down his opponent.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (fixed state) (w zwrocie: tie down)przywiązywać ndk.
  przywiązać dk.
 The antenna was tied down with ropes.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the source) (w zwrocie: track down)odnaleźć, wytropić dk.
Uwaga: For example: track down, hunt down
 He tracked down his natural father.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (suppressed) (w zwrocie: choke down)tłumić ndk.
  stłumić dk.
 He choked down his emotions.
down with [sth],
down with doing [sth],
down to do [sth],
down for [sth],
down for doing [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
slang (keen to do [sth](potoczny)chętny przym.
 Sure, I'm down for going hiking this weekend.
 Jasne, jestem chętny, żeby pójść na pieszą wycieczkę w ten weekend.
down interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (command to a dog)leżeć wykrz.
 Down, boy! Get back to your kennel.
down nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bird: soft feathers)puch m
 These pillows are filled with goose down.
 Te poduszki są wypchane gęsim puchem.
down nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: soft hair)meszek m
 He was sixteen and had down on his chin.
down nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botany: fuzz)meszek m
 Peaches have a layer of down on their skin.
The Downs nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (range of low ridges in England)Downs rzecz. własny
The Downs nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sea area in England)Downs rzecz. własny
down n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (made with soft feathers) (kurtka, kołdra)puchowy przym.
the downs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK (rolling country)wzgórza n, l.mn.
  pagórki m, l.mn.
 Sheep were grazing on the downs.
down preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." UK, informal (at, to)w przyim.
 Were you down the pub last night?
down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (fall)opadać ndk.
  opaść dk.
 The road ups and downs all the way to the sea.
down [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (drink)szybko wypić przys. + dk.
 He downed his beer and left.
down [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shoot from the sky)zestrzelić dk.
 They downed a helicopter with just a rifle.
down [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (subdue)powalić dk.
 That wrestler could down anyone in thirty seconds.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
back down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (give in, yield)ustępować ndk.
  ustąpić dk.
 Despite the evidence, he refused to back down.
be bogged down in/by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (encumbered or oppressed)tłumaczenie niedostępne
 The lawyer was bogged down in paper work.
be down to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (depend on)zależeć od ndk. + przyim.
 Whether he goes free or not, It's down to the judge's decision.
be down to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have remaining only)pozostawać tylko ndk. + przys.
 We're down to the last of the coffee, so could you buy some more while you're out?
bear down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (push downwards)przyciskać ndk.
  przycisnąć dk.
 If you bear down on the pen, the carbon copies will be clearer.
bear down on [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (push, press on)ruszać na ndk. + przyim.
  ruszyć na dk. + przyim.
 Bear down on the pen to make clear carbon copies.
bear down on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (approach threateningly)ruszać na ndk. + przyim.
  ruszyć na dk. + przyim.
 The man was bearing down on Jim along the path.
bear down on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (weigh heavily upon)ruszać na ndk. + przyim.
  ruszyć na dk. + przyim.
 The weight of Emma's financial worries were bearing down on her.
beat down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sun: shine brightly and hot)prażyć ndk.
  mocno świecić przys. + ndk.
beat down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rain: pour heavily)lać ndk.
 The rain beat down so hard on the apple tree that in the morning half of the apples were on the ground.
beat down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (negotiate a lower price from [sb])targować ndk.
  utargować dk.
bed down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go to bed)kłaść się do snu zwrot zwr. ndk.
  położyć się do snu zwrot zwr. dk.
 I usually bed down at about eleven o'clock.
bed [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (provide bed for)kłaść do snu zwrot ndk.
  położyć do snu zwrot dk.
 Emily fed, bathed, and bedded down the children.
bend down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (lean over)pochylać się zwr. ndk.
  pochylić się zwr. dk.
 The mother bent down to tie the child's shoe laces.
blow down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (wind: knock over)zdmuchiwać ndk.
  zdmuchnąć dk.
 The wind blew down our swing set and shade umbrella.
blow me down interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing amazement)nie mów wykrz.
 Well, blow me down! You won the lottery!
bob,
bob along,
bob up and down
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
used in compounds (move up and down: on water)podskakiwać ndk.
  podskoczyć dk.
 The toy boat bobbed along on the surface of the lake.
bog down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (mire, make slow or stuck)zwalniać, wstrzymywać ndk.
  zwolnić, wstrzymać dk.
 The jeep got bogged down in a huge mud puddle.
boil down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (reduce by heating)redukować ndk.
  zredukować dk.
 The cook boiled down the drippings to a rich gravy.
boil down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (be reduced by heating)być zredukowanym przez podgrzewanie
 After the stew has boiled down for a few hours it should be thick enough to serve.
boil down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be essentially)tłumaczenie niedostępne
 When you boil it all down, you have two choices: In or out.
boil down to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (be essentially)skupiać się na zwrot ndk.
  skupić się na zwrot dk.
 What it all boils down to is that your second marriage is invalid because you are not divorced from your first wife.
bolt down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (secure with a bolt)zasuwać ndk.
  zasunąć dk.
 Bolt down that metal plate so that it doesn't vibrate.
bolt down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US slang (to eat [sth] very quickly) (potoczny)wsuwać ndk.
  wsunąć dk.
 Jerry was late for class, so he bolted down his breakfast.
bow down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (bend, kneel in respect)kłaniać się ndk. + zaim.
  ukłonić się dk. + zaim.
 She was asked to bow down in front of a statue of their god.
bow down before vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (bow in extreme deference to)kłaniać się przed zwrot ndk.
  pokłonić się przed zwrot dk.
 It is customary to bow down before the Emperor of Japan.
bow down before vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (show deference to)kłaniać się przed zwrot ndk.
  pokłonić się przed zwrot dk.
 He is so arrogant, the thinks everyone should bow down before him.
break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (machine: stop working)psuć się ndk. + zaim.
  zepsuć się dk. + zaim.
Uwaga: The single-word form is used when the term is a noun.
 The car broke down on the way home.
break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (person: cry)psuć się ndk. + zaim.
  zepsuć się dk. + zaim.
 Stella broke down when the police told her about her husband's accident.
break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (collapse, become weak)psuć się ndk. + zaim.
  zepsuć się dk. + zaim.
 The union called a strike after talks broke down over retirement benefits.
break down and cry v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (burst into tears)załamywać się ndk. + zaim.
  załamać się dk. + zaim.
 Helen broke down and cried when she heard the sad news.
breaking down nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disintegration)rozkład m
bring down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause the demise of)obalać ndk.
  obalić dk.
bring down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US slang dated (make [sb] sad or depressed)przygnębiać ndk.
  przygnębić dk.
 If you keep criticizing Michael, you'll just bring him down.
broken-down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dilapidated)zepsuty przym.
  (dach)rozpadający się przym. + zaim.
 The house was old and its broken-down roof was letting in the rain.
bucket,
bucket along [sth],
bucket down [sth]
vi + prep
UK (travel quickly)pędzić ndk.
  popędzić dk.
 The car was bucketing along the road.
buckle down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, literal (fasten, secure in place)zapinać, przypinać ndk.
  zapiąć, przypiąć dk.
 Will you please buckle down the car seat so it doesn't move around?
buckle down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (set to work)zaczynać pracę ndk. + ż
  zacząć pracę dk. + ż
 I've got to buckle down and finish planting the vegetable seeds.
buckle down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal, figurative (work diligently)pilnie pracować przys. + ndk.
 I have to buckle down and finish this term paper.
burn down vi + adv (be destroyed by fire)puszczać z dymem zwrot ndk.
  puścić z dymem zwrot dk.
 The factory burnt down in a fire that killed 11 workers.
burn [sth] down vtr + adv (destroy by fire)puszczać z dymem zwrot ndk.
  puścić z dymem zwrot dk.
 A fire burnt the hotel down.
button-down shirt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shirt with buttons on ends of collar)koszula z przypinanymi rogami kołnierza wyr.
 He's always neatly dressed in a freshly-pressed suit and a button-down shirt.
buttoned-down,
button-down
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(shirt: with collar buttons)zapięty na guziki wyr.
buttoned-down,
button-down
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(shirt collar: with buttons)zapięty przym.
buttoned-down,
button-down
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (conservative)konserwatywny przym.
 The new boss seems more buttoned-down than the old one.
call [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, informal (reprimand [sb], tell [sb] off) (potoczny)opieprzać kogoś ndk.
  opieprzyć kogoś dk.
calm down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become calmer)uspokajać się ndk. + zaim.
  uspokoić się dk. + zaim.
 Calm down! The matter has been resolved.
calm down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to become calmer)uspokajać ndk.
  uspokoić dk.
 She gave the baby a bottle to calm him down.
chop down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fell, cut down: a tree)ścinać ndk.
  ściąć dk.
 Pioneers would chop down trees to build their homes.
clamp down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (enforce stricter measures)tłumaczenie niedostępne
 The city is clamping down on gang violence.
climb down [sth] vi + prep (descend by grasping)schodzić w dół po czymś zwrot ndk.
  zejść w dół po czymś zwrot dk.
 She managed to climb down the mountain to fetch help for her injured friend.
climb down [sth] vi + adv (descend [sth] by grasping)schodzić w dół zwrot ndk.
  zejść w dół zwrot dk.
 If the cat climbed up the tree, I'm sure he can climb down.
climb down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, figurative (accept defeat)wycofywać się zwr. ndk.
  wycofać się zwr. dk.
 There was a public outcry at the proposals and the government was forced to climb down.
close down,
closedown
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(business: cease trading)zamknięcie n
Uwaga: single-word form used when term is a noun
 When the doctor was killed they had to close down the clinic.
close down,
closedown
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cause business to cease operating)zamykać, likwidować ndk.
  zamknąć, zlikwidować dk.
 The Women's Anti-Exploitation League vowed to close down the porno shop.
closed down,
closed-down
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(gone out of business)zlikwidowany przym.
Uwaga: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 They are going to open a clothing store on the site of that closed-down restaurant.
come down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (descend)zsiadać ndk.
  zsiąść dk.
 Go upstairs and tell your sister to come down for dinner.
come down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (structure: collapse)zawalać się zwr. ndk.
  zawalić się zwr. dk.
 After the wrecking ball hit the side of the building it came down quickly.
come down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (cease to be high on drugs) (przenośny)spadać ndk.
  spaść dk.
 That weed was so good that it took me 3 hours to finally come down.
come down in price v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (become less expensive)tracić na cenie zwrot ndk.
  stracić na cenie zwrot dk.
 That computer will come down in price when a faster model becomes available.
come down on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (reprimand or punish severely)ganić ndk.
  zganić dk.
come down on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (fall on, collapse on top of)zawalać się na zwrot ndk.
  zawalić się na zwrot dk.
 When I lost the job I felt like the roof had come down on me.
come down to [sth] vi phrasal + prep (be essentially)sprowadzać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
 What this strike comes down to is a failure to communicate with your staff.
come down to earth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be realistic) (przenośny)schodzić na ziemię zwrot ndk.
  (przenośny)zejść na ziemię zwrot dk.
 He came down to earth with a real bump when he was forced to get his first job.
come down with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (fall ill with, get sick with)chorować na ndk. + przyim.
  zachorować na dk. + przyim.
 I've just come down with a cold.
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become less hot)ochładzać się ndk. + zaim.
  ochłodzić się dk. + zaim.
 Give the cookies ten minutes to cool down.
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (become less angry)ochładzać się ndk. + zaim.
  ochłodzić się dk. + zaim.
 It took Andy a while to cool down after the argument with his brother.
cool [sth/sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (make less hot)ochładzać się ndk. + zaim.
  ochłodzić się dk. + zaim.
 Ben took a cold shower to cool himself down after the race.
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (feeling: lessen)ochładzać się ndk. + zaim.
  ochłodzić się dk. + zaim.
 Henry decided to stay out of his wife's way until her anger had cooled down.
count down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prepare for or anticipate [sth])odliczać ndk.
  odliczyć dk.
count down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (count back to zero)odliczać ndk.
  odliczyć dk.
course down [sth] vi + prep (liquids: flow down)spływać z czegoś ndk. + przyim.
  spłynąć z czegoś dk. + przyim.
 Tears were coursing down the cheeks of the mourners as they stood at the graveside. The waterfall coursed down the rocks into the pool below.
crack down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (enforce laws more strictly)nagonka ż
 The city will begin to crack down on speeding this month, so obey the speed limit while driving.
crash down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collapse, fall)upadek m
  załamanie się n + zaim.
 After they detonated the explosives, the old bridge crashed down into the ravine.
crouch down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (squat, hunker)kucać, przykucać ndk.
  kucnąć, przykucnąć dk.
 I crouched down to hide behind the low wall.
cut down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (reduce consumption)ścinać ndk.
  ściąć dk.
 If you can't give up smoking altogether, you should at least try to cut down.
cut [sth] down,
cut down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(reduce)ścinać ndk.
  ściąć dk.
 When the team decided to cut down their roster, everyone was upset.
cut [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (kill, strike down)ścinać ndk.
  ściąć dk.
 Many soldiers were cut down by enemy fire.
deep down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (inwardly or intimately)w głębi duszy wyr.
 She looks happy but deep down she is very lonely.
deep down in his heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (his conscience)głęboko w sercu wyr.
 Deep down in his heart he knew what he had done was wrong.
die down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (diminish, subside)obumierać ndk.
  obumrzeć dk.
 The shouting died down when the rock star began singing.
down and out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (homeless, destitute)bezdomny przym.
 When we met Rick again some years later, he was down and out and thus not able to help us.
down below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (in Hell)na dole przym. + m
 They should send these evil people down below.
down below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." euphemism (in the genital area)na dole przym. + m
 Harry's been suffering from problems down below.
down in the dumps adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (miserable) (przenośny, slang)mieć doła ndk. + m
 Kate has been down in the dumps since failing her exam.
down market,
downmarket,
down-market
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(for low-income consumers)tani przym.
 She found it humiliating to have to buy downmarket products when she was used to luxury goods.
be down on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (dislike)nie lubić czegoś/kogoś part. + ndk.
down payment,
downpayment
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(deposit, partial payment)przedpłata ż
  depozyt m
 To start with we are just putting a down payment on the car.
down south advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the south of a given country)na południu przyim. + n
down the drain advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (to waste)zmarnowany przym.
 Many people who invested in the scheme saw their entire life savings go down the drain.
Down the hatch! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (drinks toast)no to do dna wykrz.
 Down the hatch, everybody!
down the line advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (in the future)w przyszłości przyim. + ż
down the line advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the next person or people)dalej przys.
down the road advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (in the future)w przyszłości przyim. + ż
 We're planning to have kids somewhere down the road, maybe in five years or so.
down the road advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (further along the street) (dosłowny)dalej wzdłuż ulicy wyr.
 This is number 17 Main Street; number 25's down the road in that direction.
down there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in that lower place) (iść)na dół przyim. + m
  (być)na dole przyim. + m
 I don't want to go down there; the basement looks scary!
down there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, euphemism (in or to Hell) (być)w piekle przyim. + n
  (iść)do piekła przyim. + n
down there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, euphemism (in genital area) (przenośny)na dole przyim. + m
down time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (break, inactive period)przerwa ż
 His job's so demanding these days that he hardly has any down time at all.
down to earth,
down-to-earth
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(sensible, pragmatic)rozsądny, pragmatyczny przym.
Uwaga: hyphen used when term is adj before a noun
 Marilyn is a very down-to-earth person, she will be a great asset in the coming crisis.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'down' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: downed [his beer, a glass of water, her drink], [duck, goose] down, a down [jacket, blanket, comforter], more...

Dyskusje na forum ze słowami "down" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'down'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: rest | whisk

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.