due

Listen:
 [ˈdjuː]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (needs to be paid, submitted, etc.)należny, płatny przym.
 This electric bill is due by the end of the month. Your dissertation is due by December 9.
 Rachunek za prąd jest należny do końca miesiąca.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scheduled to happen)zaplanowany przym.
 The gas safety check is due next Monday.
 Kontrola instalacji gazowej jest zaplanowana na następny poniedziałek.
due to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scheduled to undergo [sth])ma zostać coś zrobione zwrot ndk.
 The car is due to get its oil changed.
 W tym samochodzie ma zostać wymieniony olej.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expected)spodziewać się zwr. dk.
 He was due home by six o'clock that evening.
 Spodziewano się go w domu przed osiemnastą.
due to [sth] adj + prep (owing to, because of [sth])zawdzięczać ndk.
 His success is due to his careful attention to detail.
 Zawdzięcza swój sukces swojej dbałości o szczegóły.
due [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (owed [sth](w zwrocie: is due [sth])należy się coś zwrot ndk.
 Jack's due £300 rent from the lodger.
 Jackowi należy się 300 funtów czynszu od lokatora.
due for [sth] adj + prep (in need of [sth](w zwrocie: be due for [sth])potrzebować czegoś ndk.
 I'm due for a vacation!
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appropriate)należyty przym.
 Please give due attention to the rules and guidelines.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (expected to give birth) (w zwrocie: be due)mieć rodzić ndk. + ndk.
 She is due at the end of July.
 Ona ma rodzić pod koniec lipca.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expected to be born) (w zwrocie: be due)mieć się urodzić ndk. + zwr. ndk.
 The baby is due at the end of this month.
due advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (exactly)dokładnie przys.
 The farm is due south of here.
 Farma znajduje się dokładnie na południe stąd.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
dues nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (subscription fee)składka ż
 His monthly dues to the club are more than $200.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
amount due nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum of money owed)wartość należna ż + przym.
 The amount due is $45.
due course nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in the expected amount of time)w normalnym trybie wyr.
 The effects of the drug will wear off in due course.
due date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deadline for payment)termin płatności m + ż
 The due date for the electric bill's 25th March.
due date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expected date of birth)termin porodu m + m
 Your due date is 24 weeks from today.
due diligence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of investment audit)badanie due diligence wyr.
 Due diligence is an audit of a planned financial investment.
due for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (deserving or expecting)należeć się zwr. ndk.
 Jim really is due for a raise soon.
 Jimowi należy się już podwyżka.
due for payment adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (to be paid now)należy zapłacić ndk. + dk.
  przypadający do zapłaty wyr.
 Your insurance premium for this month is now due for payment.
due north advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (towards the north)na północ przyim. + ż
 Get on the highway and head due North.
due north nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (compass point: north)północ ż
 A compass needle doesn't point to due north: it points to magnetic north.
due process nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standard procedure)stardardowa procedura przym. + ż
due process,
due process of law
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(established course of legal proceedings)ustalony tok procesu prawnego wyr.
 If arrested, you have the right to due process.
due to adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (caused by, because of)spowodowany przym.
 The game was delayed due to bad weather.
in due course advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in normal run of events)normalny przebieg wydarzeń wyr.
 You'll receive your promotion in due course: first you have to prove yourself.
in due form advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (correctly, properly)odpowiednio, poprawnie przys.
in due time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the appropriate time, when it is ready)w odpowiednim czasie wyr.
past due,
past-due
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(payment: overdue, late)po terminie przyim. + m
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 Services will be reconnected when the past-due payment has been paid.
with all due respect (despite my regard for you)z całym szacunkiem
 With all due respect, I couldn't disagree more.
with due respect advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with deserved esteem)z całym szacunkiem
 With due respect I have a different opinion.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'due' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: pay your [club, membership] dues, when is [the, your] due date?, are behind on your (club) dues, more...

Dyskusje na forum ze słowami "due" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'due'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: journey | numb

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.