empty

 /ˈemptɪ/


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
empty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without contents)pusty przym.
 The knocking echoed through the empty house.
 Stukanie rozniosło się echem po pustym domu.
empty vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove contents)opróżniać B ndk.
  opróżnić B dk.
 Empty that box please, I need to use it for my books.
 Proszę opróżnij to pudło, potrzebuję je na moje książki.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
empty out wypróżniać, opróżniać B ndk.
  wypróżnić, opróżnić B dk.
empty out pustoszeć ndk.
  opustoszeć dk.
empty space nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unoccupied area)wolne miejsce przym. + n
empty stomach pusty żołądek przym. + m
empty words nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (insincere or meaningless talk)puste słowa przym. + n, l.mn.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'empty' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "empty" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'empty'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App
Zgłoś niestosowną reklamę.