father

Listen:
 'father', 'Father': [ˈfɑːðə]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male parent)ojciec m
 My father is fifty years old today.
 Mój ojciec kończy dziś pięćdziesiąt lat.
Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male parent)ojciec m
Uwaga: As a name, or in direct address.
 Father was a strict man.
Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (priest, clergy)ojciec m
 Forgive me, Father, for I have sinned.
 Wybacz mi, Ojcze, bo zgrzeszyłem.
father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (founder) (przenośny)ojciec m
 The fathers of the American Constitution were wary of government.
 Ojcowie Amerykańskiej Konstytucji podchodzili ostrożnie do zagadnienia rządu.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (ancestor) (przenośny)ojciec m
 Our fathers came to this country many centuries ago.
father,
Father
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
very dated (old man)tłumaczenie niedostępne
 Old father James is coming to visit.
father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (leading man) (przenośny)ojciec m
 The city fathers decided to build a new town hall.
father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (precursor) (przenośny)ojciec m
 Freud is the father of psychoanalysis.
Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (theology: God)Ojciec rzecz. własny
 Let me suffer no more, Father!
father [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (beget)płodzić ndk.
  spłodzić dk.
 He fathered seven children.
father [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (author, originate)tworzyć ndk.
  stworzyć dk.
 He fathered the new law on education.
father [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." dated (act as a father) (przestarzały)ojcować ndk.
 The orphanage director fathers the children in his care.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
Father Christmas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (Santa Claus)Dziadek Mróz m + m
 Father Christmas had filled the children's stockings with presents.
father-in-law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (father of one's husband or wife)teść m
 I have a very good relationship with my wife's family, especially with my father-in-law.
Father's Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (annual celebration day for fathers)Dzień Ojca m + m
 This year, Father's Day falls on Sunday 21st June. I always make sure to call my dad on Father's Day.
Founding Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (man: established US constitution)ojciec założyciel m + m
 Our Founding Fathers would be turning in their graves if they knew the sorry state our country is in now.
only-begotten Son of the Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Bible (Christianity: Jesus Christ)jednorodzony Syn Boży wyr.
stepfather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (parent's husband)ojczym m
 My stepfather has no biological children.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'father' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: father a [child, son, daughter], my [biological, adopted] father, a father- [daughter, son] day, more...

Dyskusje na forum ze słowami "father" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'father'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: party | tap

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.