feeling

Listen:
 /ˈfiːlɪŋ/


Dla czasownika: "to feel"

Present Participle: feeling
In this page: feeling; feel

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
feelings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (emotional sensitivity)uczucia n, l.mn.
 Be careful what you say to her. Don't hurt her feelings.
 Uważaj, co do niej mówisz. Nie rań jej uczuć.
feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sense of touch)dotyk m
  czucie n
 After the accident he had no feeling in his left arm.
 Po wypadku stracił czucie w lewej ręce.
feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical sensation)czucie n
 I've got a tingly feeling in my legs.
feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emotion)uczucie n
 At the sight of the clown, he experienced a feeling of terror.
feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emotional engagement)uczucie n
 His writing is filled with deep feeling for his characters.
feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (impression)odczucie n
 I have the feeling that he isn't very interested in the job.
feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intuition)przeczucie n
 She had a strange feeling that something wasn't right.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
feeling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (caring, emotional)czuły przym.
  pełen uczucia przym. + n
 She is such a feeling person. She always knows the right thing to say.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sense by touch)czuć ndk.
  poczuć dk.
 He felt her hand on his shoulder.
 Poczuł jej dłoń na swoim ramieniu.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examine by touch)dotykać ndk.
  dotknąć dk.
 She felt the cloth to see how good it was.
 Dotknęła materiału, aby sprawdzić jego jakość.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sense, detect: not by touch)czuć ndk.
  wyczuć dk.
 I felt hostility in his voice.
 Wyczułem wrogość w jego głosie.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: experience condition)czuć się zwr. ndk.
  poczuć się zwr. dk.
 I'm over the worst of my flu but I still feel a bit weak.
feel,
feel that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: think)czuć ndk.
  poczuć dk.
 He felt that her actions were unfair.
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quality perceived by touch)dotyk m
 I like the feel of silk on my skin.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: experience emotion)czuć się zwr. ndk.
  poczuć się zwr. dk.
 I felt really embarrassed.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ noun: perceive self as)czuć się zwr. ndk.
  poczuć się zwr. dk.
 I felt a fool when she pointed out my mistake.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: have detectable quality)być jakimś w dotyku zwrot posił.
 The floor felt wet.
 Podłoga była mokra w dotyku.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be conscious of) (przenośny)czuć ndk.
  (przenośny)poczuć, odczuć dk.
 He could feel her gaze on him.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (impression)nastrój n
  atmosfera ż
 It's a café but it has the feel of a pub.
 To jest kawiarnia, ale panuje w niej pubowy nastrój.
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sense of touch)dotyk m
 Without electricity, he had to move by feel.
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (touching with a hand)dotykać ndk.
  dotknąć dk.
 I love this velvet. Have a feel.
 Uwielbiam ten aksamit. Dotknij.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (search by touch)macać ndk.
  pomacać dk.
 She felt below the chair but could not find her pen.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have emotions)odczuwać ndk.
  odczuć dk.
 He is a man who feels strongly.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have compassion)współodczuwać ndk.
  współodczuć dk.
 When I see suffering, I really feel.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be affected by)odczuwać ndk.
  odczuć dk.
 He felt the full force of the crash.
felt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (detect)wyczuwać ndk.
  wyczuć dk.
 He felt her anger at the other end of the phone.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
feeling | feel
EnglishPolish
bad feeling about nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (misgivings, suspicions with regard to)niedobre przeczucie przym. + n
 I have a bad feeling about this place; I think we should leave.
good feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (premonition that [sth] good will happen)dobre przeczucie przym. + n
 I have a good feeling about this interview.
good feeling about nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: positive evaluation of)dobre wrażenie przym. + n
 I've got a good feeling about you. I think you'll go far in this company.
hard feelings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal, often neg (resentment)uraza ż
 When they broke up there were no hard feelings.
have a feeling that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suspect that)podejrzewać, że
  podejrzeć, że
 I have a feeling that it will rain this afternoon.
lack of feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (apathy)brak uczucia m + n
lack of feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of sympathy)brak uczucia m + n
 He ended their relationship by text message which shows a complete lack of feeling.
vague feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indistinct sensation or emotion)nieokreślone uczucie przym. + n
 Jeremy had a vague feeling of dread as he walked into his boss's office for the meeting.
vague feeling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inkling, suspicion)przeczucie n
 I have a vague feeling that we might be wasting our money.
with feeling advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sensitively)z uczuciem przym. + n
with feeling advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (expressively, with enthusiasm)z uczuciem przym. + n
 Play it again, but this time with feeling.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'feeling' found in these entries
In the English description:
Collocations: showed his true feelings about, a very feeling [person, child, mother, heart], have a [strange, bad, nasty, funny] feeling about this, more...

Dyskusje na forum ze słowami "feeling" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'feeling'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: call | frame

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.