foregoneWordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
foregone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (already determined)z góry przesądzony przyim.+ż+przym.
foregone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (past)przeszły przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
it was a foregone conclusion (it was unavoidable, predictable)nieunikniony przym.
 It was a foregone conclusion that Manchester United would win the match.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "foregone" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'foregone'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App
Zgłoś niestosowną reklamę.