founding

Listen:
 /ˈfaʊndɪŋ/


Dla czasownika: "to found"

Present Participle: founding
In this page: founding; found

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
founding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of establishing)założenie n
 The founding of the university was in 1875.
founding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (member: original, first)założycielski przym.
 Founding members met for a reunion at the club last summer.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
found v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (find)-
Uwaga: Forma czasu przeszłego od czasownika „znaleźć”.
 We found a key on the ground.
 Znaleźliśmy klucz na ziemi.
found v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (find) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
Uwaga: Imiesłów czasu przeszłego od czasownika „znaleźć”.
 We had found a dollar on the ground.
 Znaleźliśmy dolara na ziemi.
found [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set up, establish)zakładać ndk.
  założyć dk.
  fundować ndk.
  ufundować dk.
 The city was founded centuries ago.
 To miasto zostało założone wieki temu.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
found [sth] on [sth],
found [sth] in [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(base a theory)bazować coś na czymś zwrot ndk.
  opierać coś na czymś zwrot ndk.
 The scientist founded his theory on the work of his mentor.
found [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (metal: cast)odlewać ndk.
  odlać dk.
 The metal is founded in the furnace.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
founding | found
EnglishPolish
Founding Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (man: established US constitution)ojciec założyciel m + m
 Our Founding Fathers would be turning in their graves if they knew the sorry state our country is in now.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'founding' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "founding" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'founding'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: proud | hurl

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.