handy

Listen:
 [ˈhændi]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
handy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (useful)użyteczny, przydatny przym.
 Rope is handy when you're backpacking.
handy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accessible)podręczny przym.
 The company has a handy on-site child care facility.
handy advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (nearby, to hand)podręczny, bliski przym.
 Phil always kept his phone handy in case his wife called.
handy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: skilled)zdolny przym.
  (przenośny)złota rączka przym. + ż
 George is pretty handy and doesn't usually need to call a professional when something breaks in his house.
handy with [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: skilled at [sth])umieć się czymś dobrze posługiwać zwrot ndk.
 Jeff is handy with a paintbrush, and sells his paintings online.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
come in handy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (prove useful)przydawać się zwr. ndk.
  przydać się zwr. dk.
 I always keep paper clips in my wallet; you never know when they'll come in handy.
handy at [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (skilled)dobry w, sprytny w przym. + przyim.
 Steve has always been handy at car mechanics.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'handy' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: (this) could [prove, be] handy, might come in handy (when), it might come in handy to [know, use, have, keep], more...

Dyskusje na forum ze słowami "handy" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'handy'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: full | neat

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.