highly

SpeakerListen:
USUK-RP
 /ˈhaɪlɪ/

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
highly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very, extremely)wysoko, wysoce przys.
highly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very well)wysoce, wysoko przys.
highly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in hierarchy)wysoko, wysoce przys.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
highly capable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extremely competent)bardzo zdolny przys. + przym.
 Although a highly capable politician, on this occasion he completely misjudged the mood of the electorate.
highly charged wielce napięty przys. + przym.
highly emotional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]: quick to respond emotionally)bardzo emocjonalny przys. + przym.
highly emotional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (involving intense feeling)intensywny, emocjonalny przym.
 He become highly emotional when he spoke about his struggle.
highly esteemed,
highly-esteemed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(well respected, held in high regard)wysoko ceniony przys. + przym.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 He is a man highly esteemed in the law firm.
highly knowledgeable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expert in, informed about [sth])znający się na rzeczy przym.+przyim.+ż
 The professor was highly knowledgeable in his particular field, but little else.
highly regarded,
highly-regarded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(well respected, esteemed)wysoko ceniony przys. + przym.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 The professor's biography of George Washington was highly regarded by his fellow historians.
highly respectable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (greatly esteemed)wysoko ceniony przys. + przym.
 He had an apparently highly respectable medical practice, but he was nonetheless a fraud, without a single medical qualification.
highly satisfied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extremely content)bardzo zadowolony przys. + przym.
 The committee is highly satisfied with your report and you will be generously rewarded.
highly strung spięty przym.
highly touted wysoko ceniony przys. + przym.
speak highly of wyrażać się pochlebnie o
speak very highly of wyrażać się bardzo pochlebnie o
speak very highly of [sb] v (express respect for [sb])mówić dobrze o B ndk. + przys. + przyim.
 The teacher spoke very highly of her students.
think highly of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold in high regard)myśleć pochlebnie o
 The boss seems to think highly of you.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'highly' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "highly" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'highly'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App
Zgłoś niestosowną reklamę.