itch

Listen:
 /ɪtʃ/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
itch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skin irritation)swędzenie n
  swędzące miejsce przym. + n
 Kyle had an itch where the mosquito bit him.
itch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (skin, rash, wound: be itchy)swędzić, swędzieć ndk.
  zaswędzić, zaswędzieć dk.
 The rash itched terribly.
itch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clothing, fabric: irritate) (przenośny)gryźć ndk.
  (przenośny)drapać ndk.
 Sarah's new shirt was rough and itched uncomfortably.
itch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (feel skin irritation)swędzić, swędzieć ndk.
 This chickenpox is driving me crazy; I itch all over.
itch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause irritation) (przenośny)gryźć ndk.
  drażnić ndk.
  podrażniać dk.
  drapać ndk.
 This woolen sweater is itching my back.
itch for [sth] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be impatient for)nie móc się doczekać czegoś zwrot ndk.
 I'm itching for the summer holidays to start!
itch to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be impatient to)nie móc się doczekać czegoś zwrot ndk.
 I'm itching to tell you the gossip about Mandy ...
itch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (desire) (potoczny)chrapka, chętka ż
 Peter felt the itch to go traveling.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
itch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (scratch)drapać ndk.
  podrapać dk.
 Jim itched the rash on his arm constantly, and it kept getting worse.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'itch' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "itch" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'itch'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: joke | drape

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.