job

Listen:
 /dʒəʊb/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment)praca ż
  (potoczny)robota ż
 I need to find a new job.
 Muszę znaleźć nową pracę.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pieces of work)zlecenie n
 As a translator I complete two or three jobs each week.
 Jako tłumacz wykonuję dwa lub trzy zlecenia tygodniowo.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (task)praca ż
  (potoczny)robota ż
  zadanie n
 I have a little job for you, if you have five minutes.
 Mam trochę pracy dla ciebie, jeśli masz pięć minut.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (responsibility)zadanie n
 When your father is away, it's your job to mind your little brother.
 Gdy nie ma twojego ojca, twoim zadaniem jest pilnować twojego braciszka.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (matter, state of affairs) (przenośny, potoczny)robota ż
 It's a good job you brought your umbrella.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (robbery) (slang)robota ż
 He's doing time for that Credit Union job that went wrong.
job n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of a transaction)akordowy przym.
 We'll agree on a fair job rate.
 Ustaliliśmy sprawiedliwą stawkę akordową.
job [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (buy in quantity and resell)handlować czymś ndk.
 He jobs stocks for a living.
job [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (subcontract)podzlecać coś ndk.
  podzlecić coś dk.
 We could always job the project to someone else.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
apply for a job,
apply for a position
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(reply to employment advertisement)aplikować o pracę zwrot ndk.
  zaaplikować o pracę zwrot dk.
 My only task for today is to apply for a job.
bad job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (incompetence) (potoczny)spartaczenie n
 Every time I give him something to do he does such a bad job.
blow job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, vulgar (oral sex on a male) (slang)laska ż
dream job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (desired or ideal occupation)wymarzona praca przym. + ż
 My old job was a nightmare but this one's truly a dream job.
full-time job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work that fills standard weekly hours)praca na pełny etat wyr.
 When we were children, my mother obtained a full-time job so that she could support us financially.
get a job v informal (find employment)znajdź sobie pracę
 I need to get a job that pays well.
Good job! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing admiration)tłumaczenie niedostępne
Good job,
It's a good job
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (it is fortunate)jak dobrze wykrz.
 Good job you remembered your umbrella!
great job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (success)sukces m
 You did a great job on your math test.
hand job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (masturbation of the penis)tłumaczenie niedostępne
 I can't believe you gave him a hand job in his car!
hard job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difficult occupation)trudna praca przym. + ż
 Long haul trucking is a hard job.
hard job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difficult task)ciężkie zadanie, trudne zadanie przym. + n
 In this recession, we're going to have a hard job persuading the boss to spend money on new computers.
have a job viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be in employment)mieć pracę dk. + ż
have a job viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (experience difficulty: doing [sth])mieć trudność dk. + ż
 You'll have a job convincing him to give you a raise.
have the job of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be charged with)mieć za zadanie
 I have the job of cleaning the swimming pool every week.
hold down a job v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remain in employment)utrzymywać pracę ndk. + ż
  utrzymać pracę dk. + ż
 After years of unemployment, John managed to hold down a job at the post office. I can never seem to hold down a job.
job costing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (method of expense accounting)kosztorysowanie pracy n + ż
job description nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outline of a role's responsibilities)opis pozycji, opis pracy m + przym.
 I hate firing employees, but it's in my job description.
job fair nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (recruitment event)targi pracy m, l.mn. + ż
 You don't have to be unemployed to attend a job fair.
job lot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (articles bought together)partia towaru z wyprzedaży wyr.
 They bought a job lot for a very good price.
job market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment available)rynek pracy m + ż
 Our training courses should match the needs of the job market. The job market's weak right now, with very few positions available even for qualified workers.
job security nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chances of staying in employment)prawdopodobieństwo utrzymania pracy n + n + ż
 In the current economy, job security is a major concern of many employees.
job title nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (name of a professional role)profesjonalny tytuł przym. + m
 Her job title was "Manager of Human Resources".
make a good job of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] well)porządnie coś zrobić zwrot dk.
  (potoczny)odwalić kawał dobrej roboty zwrot dk.
 Tim made a good job of painting the house.
nasty job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpleasant task)okropna robota przym. + ż
 Cleaning the bathroom is a nasty job, but it must be done weekly. Unclogging a toilet is a nasty job, but someone has to do it.
odd job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (small manual task)prosta praca przym. + ż
 I wish we could find a handyman for odd jobs. During this recession, I know people who get by working odd jobs.
office job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work: clerical, administrative)tłumaczenie niedostępne
on-the-job training nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (apprenticeship, learning by doing)szkolenie na miejscu pracy n + przyim. + n + ż
 I never took actual programming courses, but I had a lot of on-the-job training. Experience is not required; the company provides on-the-job training.
part-time job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work: not full time)praca na mniej niż pełny etat
 When I was a student I had a part-time job working in a pub.
relieve [sb] of their job v (dismiss, fire [sb])zwalniać z pracy zwrot ndk.
  zwolnić z pracy dk. + przyim. + ż
second job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work in addition to main employment)druga praca przym. + ż
 Evelyn took a second job as a cleaner to pay all her bills.
take a job v (accept employment)podejmować pracę ndk. + ż
  podjąć pracę dk. + ż
 She needed money so badly that she took a job as a waitress in a seedy bar.
that will do the job interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (that will suffice)to załatwi sprawę wykrz.
 That'll do the job until you can get to a proper mechanic.
tough job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (difficult task) (potoczny)ciężka robota przym. + ż
 It's a tough job, but somebody had to do it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'job' found in these entries
In the English description:
Collocations: UK: job out the [position, work], need a new job, go to a job interview, more...

Dyskusje na forum ze słowami "job" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'job'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: cheer | flick

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.