WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

land masses


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "land" wyświetlono poniżej.

Zobacz także:masses

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ground)ląd m
  ziemia ż
 Columbus sailed for over two months before seeing land.
 Kolumb płynął przez ponad dwa miesiące, zanim zobaczył ląd.
land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (earth, soil)ziemia, gleba ż
 The land here is rich and fertile.
 Ziemia tutaj jest bogata i żyzna.
land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (terrain)teren m
 The land is flat in many parts of Ohio.
 Teren jest płaski w różnych częściach Ohio.
land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (real estate)ziemia ż
 We have invested in land and bought quite a few hectares.
 Zainwestowaliśmy w ziemię i kupiliśmy sporo hektarów.
land vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (airplane)lądować B ndk.
 The pilot landed the aircraft very smoothly.
 Pilot wylądował samolot bardzo gładko.
 B dk.
land viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (drop onto)znaleźć się dk.
  wylądować dk.
 He jumped from the bus and landed on the sidewalk.
 Wyskoczył z autobusu i znalazł się na chodniku.
 Wyskoczył z autobusu I wylądował na chodniku.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
arable land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (land usable for crops)ziemia rolna ż + przym.
 The desert has no arable lands.
barren land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wasteland, land that is not fertile)jałowa ziemia przym. + ż
 Much of central Australia is barren land due to poor weather conditions.
by land advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (via land transport)lądem m
 We can either take the ferry across Lake Michigan, or go by land via Chicago.
dry land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (terra firma, earth)suchy ląd przym. + m
 All the evidence suggests that life began in the oceans, and only later did it invade dry land.
fallow land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (uncultivated field or plot)ugór m
land bridge most lądowy m + przym.
land of milk and honey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Biblical: Promised Land)kraina mlekiem i miodem płynąca
land of milk and honey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (place of prosperity and fertility)kraina mlekiem i miodem płynąca
 Lots of Europeans emigrated to the USA in the 19th century, believing it to be the land of milk and honey.
land of plenty kraina mlekiem i miodem płynąca ż + n + m + przym.
land reform reforma ziemska ż + przym.
land up v informal (end up, finish)kończyć ndk.
  zakończyć dk.
 If you continue to arrive late for work, you will land up without a job!
land warfare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military combat that takes place on land)wojna lądowa ż + przym.
 Their army was well trained for land warfare but completely unprepared for the enemy's awesome air power.
native land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (homeland, mother country)ziemia ojczysta ż + przym.
 After six years living abroad, she longed to return to her native land.
never-never land wyobrażona kraina przym. + ż
no man's land ziemia niczyja ż + przym.
on dry land advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at sea)na lądzie przyim. + m
 I didn't believe I had survived the shipwreck until I was back on dry land.
on land advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at sea)na lądzie przyim. + m
 The cheetah is the fastest known animal on land.
parcel of land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tract of land)działka ziemi ż + ż
 They bought a nice little parcel of land just east of the town.
pasture land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grassland used for grazing)pastwiska n, l.mn.
 Farms with rich pasture land have cows that produce excellent milk.
piece of land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tract or parcel of land)działka ż
 They are planning to build an estate on that piece of land.
promised land ziemia obiecana ż+przym.
virgin land dziewiczy ląd przym.+m
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "land masses" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'land masses'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App
Zgłoś niestosowną reklamę.