layer

Listen:
 [ˈleɪər]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (level, stratum)warstwa ż
 To find water, we drilled through many layers of rock.
 Aby znaleźć wodę, przewierciliśmy wiele warstw skalnych.
layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thickness put on top of [sth])warstwa ż
  powłoka ż
 The playing cards are made of paper with a layer of plastic to protect them.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who lays material)układacz m
  (podłoga)posadzkarz m
 The tile layer completed the bathroom flooring in a day.
layer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrange in layers)układać warstwami ndk. + ż, l.mn.
  ułożyć warstwami dk. + ż, l.mn.
 The chef layered the chocolate frosting on the cake.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
outer layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (covering)pokrycie n
  pokrywa ż
 I need a warm coat with a woollen lining and a waterproof outer layer. It turned out to be a warmer day than expected, so I removed my outer layers.
ozone layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of atmosphere containing ozone gas)warstwa ozonu ż + m
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'layer' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: layer the cake, [an insulating, a protective] layer, a layer [cake, pasta dish], more...

Dyskusje na forum ze słowami "layer" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'layer'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: smart | drag

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.