learn

Listen:
 /lɜːn/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

Dla czasownika: "to learn"

Czas przeszły prosty learned, learnt
Imiesłów przeszły learned, learnt

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover)dowiadywać się D ndk. + zaim.
  dowiedzieć się D dk. + zaim.
 Guess what I just learnt by listening to a phone conversation?
 Zgadnij czego własnie dowiedziałem się słuchając rozmowy telefonicznej?
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (memorize)uczyć się D ndk. + zaim.
  nauczyć się D dk. + zaim.
 The actor had to learn his lines.
 Aktor musiał nauczyć się swojej roli.
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (master)opanować dk.
 He learnt the art of stone masonry in just three years.
 Opanował sztukę murarstwa w trzy lata.
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (know by studying)uczyć się ndk.
  nauczyć się dk.
 It took him an hour, but he learnt the twenty Spanish words.
 Zabrało mu to godzinę, ale nauczył się dwudziestu hiszpańskich słów.
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ascertain)ustalać, stwierdzać ndk.
  ustalić, stwierdzić dk.
 After weeks of work, the detective finally learned who the killer was.
 Po tygodniach pracy, detektyw w końcu ustalił, kto był zabójcą.
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obtain through experience)uczyć się ndk.
  nauczyć się dk.
 Children usually start to learn to walk when they are about a year old.
 Dzieci zwykle uczą się chodzić w wieku około roku.
learn,
learn that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(become aware)dowiadywać się zwr. ndk.
  dowiedzieć się zwr. dk.
 I only learned yesterday that he had died.
learn viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (acquire knowledge)uczyć się zwr. ndk.
  nauczyć się zwr. dk.
 I don't know how to do it, but I'll learn.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
EnglishPolish
learn a thing or two v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (become knowledgeable)nauczyć się tego i owego
 Stick around and watch; you may learn a thing or two.
learn about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become informed about)dowiadywać się o ndk.
  dowiedzieć się o dk.
 How did you learn about our company?
learn all about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become fully informed about)uczyć się jak najwięcej o
 Before I invest in a company, I am always sure to learn all about their history and business practices.
learn by doing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (train while working)uczyć się przez robienie ndk. + zaim. + przyim. + n
 Employees learn by doing to prepare them for possible situations at work.
learn by experience viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gain practical understanding of [sth])uczyć się z doświadczenia
  nauczyć się z doświadczenia
 No matter how many education classes you take, as a teacher you will primarily learn by experience in the classroom.
learn by experience vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover at first hand)uczyć się z doświadczenia
  nauczyć się z doświadczenia
 If you won't listen to me, I guess you'll just have to learn by experience.
learn by heart vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (memorize)uczyć się na pamięć zwrot ndk.
  nauczyć się na pamięć dk. + przyim. + ż
 When I was a child, I learned my times-tables by heart.
learn of [sth] vi + prep (hear about)słyszeć o ndk. + przyim.
  usłyszeć o dk. + przyim.
 When did you first learn of her death?
learn the ropes v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (become familiar with [sth])ciężko trenować przys. + dk.
 When I took over the family business, it took me a while to learn the ropes.
live and learn v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (gain knowledge and experience)ucz się żyjąc
 Live and learn is my motto; we all learn from our own mistakes.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'learn' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "learn" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'learn'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.