learn

SpeakerListen:
 /l3ːn/


Dla czasownika: "to learn"

Czas przeszły prosty learned, learnt
Imiesłów przeszły learned, learnt

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover)dowiadywać się D ndk. + zaim.
  dowiedzieć się D dk. + zaim.
 Guess what I just learnt by listening to a phone conversation?
 Zgadnij czego własnie dowiedziałem się słuchając rozmowy telefonicznej?
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (memorize)uczyć się D ndk. + zaim.
  nauczyć się D dk. + zaim.
 The actor had to learn his lines.
 Aktor musiał nauczyć się swojej roli.
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (master)opanować B dk.
 He learnt the art of stone masonry in just three years.
 Opanował sztukę murarstwa w trzy lata.
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (know by studying)uczyć się D ndk.
  nauczyć się D dk.
 It took him an hour, but he learnt the twenty Spanish words.
 Zabrało mu to godzinę, ale nauczył się dwudziestu hiszpańskich słów.
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ascertain)ustalać, stwierdzać B ndk.
  ustalić, stwierdzić B dk.
 After weeks of work, the detective finally learned who the killer was.
 Po tygodniach pracy, detektyw w końcu ustalił, kto był zabójcą.
learn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obtain through experience)uczyć się ndk.
  nauczyć się dk.
 Children usually start to learn to walk when they are about a year old.
 Dzieci zwykle uczą się chodzić w wieku około roku.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
learn a thing or two nauczyć się tego i owego
learn about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become informed about)dowiadywać się o ndk.
  dowiedzieć się o dk.
 How did you learn about our company?
learn all about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become fully informed about)uczyć się jak najwięcej o
 Before I invest in a company, I am always sure to learn all about their history and business practices.
learn by doing uczyć się przez robienie ndk. + zaim. + przyim. + n
learn by experience viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gain practical understanding of [sth])uczyć się z doświadczenia
  nauczyć się z doświadczenia
 No matter how many education classes you take, as a teacher you will primarily learn by experience in the classroom.
learn by experience vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover at first hand)uczyć się z doświadczenia
  nauczyć się z doświadczenia
 If you won't listen to me, I guess you'll just have to learn by experience.
learn by heart vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (memorize)uczyć się na pamięć ndk. + przyim. + ż
  nauczyć się na pamięć dk. + przyim. + ż
 When I was a child, I learned my times-tables by heart.
learn of słyszeć o ndk. + przyim.
  usłyszeć o dk. + przyim.
learn the ropes ciężko trenować przys. + dk.
live and learn ucz się żyjąc
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'learn' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "learn" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'learn'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.