light

Listen:
 [ˈlaɪt]


Dla czasownika: "to light"

Czas przeszły prosty lit, lighted
Imiesłów przeszły lit, lighted

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (general: not darkness)światło dzienne n + przym.
 These particular plants grow better in the light than in the dark.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (illumination)światło n
 Could we have some light in the room? It's too dark.
 Czy możemy zapalić światło w pokoju? Jest zbyt ciemno.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lamp)światło n
 We have three lights in this room.
 Mamy trzy światła w pokoju.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic light)światło n
 The traffic stopped when the light turned red.
 Ruch się zatrzymał, gdy zapaliło się czerwone światło.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not heavy in weight)lekki przym.
 Give me the heavy bag, and you can carry the light one.
 Daj mi ciężką torbę, a ty możesz nieść tę lekką.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (viewpoint) (przenośny)światło n
 He always saw things in a negative light.
 On zawsze postrzegał rzeczy w negatywnym świetle.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (faint)lekki, łagodny przym.
 You could only see a light outline of the mountains.
 Można było dostrzec jedynie lekki zarys gór.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (easy, gentle)lekki przym.
 Take a little light exercise - nothing too strenuous.
 To małe, lekkie ćwiczenie - nic zbytnio wyczerpującego.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (colour: pale)jasno- przedr.
 Have you seen my light blue shirt?
 Widziałeś moją jasnoniebieską koszulę?
light [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (illuminate)oświetlać ndk.
  oświetlić dk.
 He finally found the lamp to light the room. The mayor flipped the switch to light the Christmas tree.
light [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ignite)podpalać ndk.
  podpalić dk.
 I will light the petrol to set off the fire.
 Podpalę benzynę, aby rozpalić ogień.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]: not heavily built)drobny przym.
  lekki przym.
 She is very strong for someone so light!
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (drink: low alcohol)z niską zawartością alkoholu wyr.
 Some people prefer light beer to very alcoholic beverages.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (food: easy to digest)lekki przym.
 While her husband ordered a steak, she ordered something lighter.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothing: for warm weather)lekki przym.
 You can wear a light jacket. It isn't too cold outside.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (low volume)niewielki przym.
 There was only light trading in the commodities markets due to the holiday.
 Z powodu święta na rynkach towarowych zanotowano niewielkie obroty.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (low pressure)delikatny przym.
 The masseur had a very light touch.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (not profound)niezobowiązujący przym.
  (przenośny)lekki przym.
 We just engaged in light conversation, nothing serious.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (trivial)trywialny przym.
 Sam reassured me that it was a light matter and nothing to worry about.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (soil: sandy)lekki przym.
 Carrots are best grown in a light soil, rather than heavy clay.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (delicate)lekki przym.
 The dancer executed some light and dainty steps.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (carefree)swobodny przym.
  lekki przym.
 The girls liked him for his light and carefree attitude towards life.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of low weight capacity)lekki przym.
 He has a licence to fly light aircraft.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (breeze: gentle)lekki, łagodny przym.
 It will be mainly sunny, with a light breeze.
light advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without burdens)bez większego bagażu wyr.
 She traveled light, carrying only a small case.
light advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." poetic (lightly)lekko przys.
  (iść)lekkim krokiem przym. + m
 She walked so light that she barely left a footprint.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light bulb)światło n
  żarówka ż
 The light has burned out in the kitchen. Can you replace it?
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (daylight)jasno przys.
 You had better go to the shop while there is still light.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (street lamp)lampa ż
  latarnia ż
 They installed lights on the street to make it safer to walk at night.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (car: headlight)światło n
 When it got dark, he turned the car's lights on.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lighthouse)latarnia morska ż + przym.
 The sailors were most relieved when they saw the Sambro Island Light in the distance.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flame)światło n
  płomień m
 He could see her face in the light of the candle.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] that gives insight) (przenośny)światło n
 Can you shed any light on his thought processes for us?
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (luminary)znakomitość, sława ż
 She is a leading light in the art world.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gleam)błysk m
 She saw the light in his eyes and knew he had a good idea.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (art: effect)światło n
 Look at the light on the woman's face in this painting.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small window)okienko n
 Don't open the big window, just the corner light.
a light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire to light a cigarette, etc.)ogień m
 Hey, do you have a light?
lights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (animal lungs as food)płucka n, l.mn.
 Cook the lights for an hour in the stock.
light viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take fire)zapalać się zwr. ndk.
  zapalić się zwr. dk.
 He threw on a match and the bonfire lighted.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
beam,
beam of light
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(light ray)promień m
 The room was dark except for a thin beam of light shining through a small hole in the roof.
black light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ultraviolet lamp)czarne światło przym. + n
 Did you know that bodily fluids and scorpions are visible under a black light?
blinding light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intensely bright light)oślepiające światło przym. + n
 When lightning strikes, there is a blinding light and an instantaneous loud crack.
blinking light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light that flashes on and off)migające światło przym. + n
 The blinking lights on the ambulance were very bright.
bright light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light: harsh)jasne światło przym. + n
 I had to cover my eyes because of the bright light.
bring to light vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reveal, make known)pokazywać, ukazywać ndk.
  pokazać, ukazać dk.
 We should bring his outrageous actions to light.
Bud Light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. trademark (low-alcohol beer)piwo Bud Light
bulb nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light)żarówka ż
 The bulb in the hallway needs to be replaced.
catch fire,
catch light,
catch alight
vtr + n
(ignite)zapalać się ndk. + zaim.
  zapalić się dk. + zaim.
 Gasoline can catch fire very easily.
catch on fire,
catch light,
catch alight
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(ignite)zapalać się zwr. ndk.
  zapalić się zwr. dk.
 If you knock that candle onto the rug, it will catch on fire.
come to light v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be revealed)okazywać się zwr. ndk.
  okazać się zwr. dk.
 Every day more information about the scandal comes to light.
dazzling light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (very bright light)jasne światło przym. + n
 Don't miss the dazzling lights of Broadway when you're in New York.
dim light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (low or soft light)słabe oświetlenie przym. + n
 I'm not calling you ugly but you definitely look best in a dim light.
exposure meter,
light meter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(photography: measures light)światłomierz m
fog light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vehicle's headlight for foggy conditions)światła przeciwmgielne n, l.mn. + przym.
 I use my fog lights so rarely that I can never remember where the switch is.
green light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic signal: go)zielone światło przym. + n
 We'll never make it to the green light in time.
green light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (authorization to begin) (przenośny)zielone światło przym. + n
 Today we got a green light from the director to begin the new project. The committee gave my project the green light.
green-light [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (authorize)zezwolić na coś dk. + przyim.
  (przenośny)dać czemuś zielone światło zwrot dk.
 The Federal Aviation Administration has green-lighted a request to extend the airport runway.
grow light viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (day: arrive, dawn)rozjaśniać się, świtać ndk.
 It grows light around 6 am at this time of year.
grow light viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (become less of a burden)ulżyć dk.
guiding light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (person: inspires, leads)wzór m
 Nelson Mandela was a guiding light for South Africa, during a very difficult time in the country's history.
highlight,
high light
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, often plural (most important moment)największa atrakcja przym. + ż
  kulminacyjny punkt przym. + m
 The highlight of the trip was the visit to the Eiffel Tower.
 Największą atrakcją wycieczki była wizyta na wieży Eiffla.
 Kulminacyjnym punktem wycieczki była wizyta na wieży Eiffla.
in light of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (considering, in view of)w świetle przyim. + n
 In light of the weather forecast, maybe we'd better postpone the picnic.
in the light of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." figurative (in view of, given)w świetle przyim. + n
 In the light of recent developments it would be appropriate to review the arrangements.
in the light of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." literal (illuminated by)w świetle przyim. + n
incandescent light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of electric light)żarówka ż
leading light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (person: inspirational)wiodące światło przym. + n
 Jacobi has been a leading light of the theatre through most of his career.
light blue nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pale blue colour)jasnoniebieski przym.
 The sky is usually light blue during the day.
light brown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pale brown colour)jasnobrązowy przym.
 The police described the attacker as tall with short light brown hair. The old leather bag had faded to light brown.
light bulb,
lightbulb
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(electric light)żarówka ż
light green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pale green colour)jasnozielony przym.
light hearted,
light-hearted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(humorous, not serious)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 Her new book takes a light-hearted look at family life.
light out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (leave, set off)uciec, umknąć dk.
light switch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lever or knob for controlling a light)przełącznik do światła wyr.
 I entered the darkened room and reached for the light switch.
light up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (brighten with joy) (przenośny)rozjaśniać się zwr. ndk.
  rozjaśnić się zwr. dk.
 Her face lit up when she heard that her father was returning.
light up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (illuminate)oświetlać ndk.
  oświetlić dk.
 The dim lamp hardly lights up the room.
light up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (brighten)rozjaśniać ndk.
  rozjaśnić dk.
 I love you -- you light up my life.
light up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become brighter)rozjaśniać się zwr. ndk.
  rozjaśnić się zwr. dk.
 Give it a moment and the room will light up.
light up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (light a cigarette)zapalać ndk.
  zapalić dk.
 When she pulled out a cigarette and lit up, several people left the room.
light up [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (cigarette: apply flame)zapalać ndk.
  zapalić dk.
 Rob lit up a cigarette.
lightheaded (US),
light-headed (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(dizzy, faint)mający zawroty głowy wyr.
lightweight,
light-weight,
light weight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sport: lightweight contender)bokser wagi lekkiej wyr.
 The new lightweight looks like serious competition for the champion.
night light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soft room light left on at night)światło nocne n + przym.
 My daughter is afraid of the dark so she sleeps with a night light in her bedroom.
pilot light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light indicating gas supply)płomyk dyżurny m + przym.
 The gas central heating wouldn't come on because the pilot light was out.
ray of light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light beam)promień światła m + n
 Suddenly a ray of light beamed in the darkness, helping us climb to safety.
ray of light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (source of rare joy)promień światła m + n
 You, my precious, are a true ray of light in my troubled life.
rear light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vehicle's tail or back light)tylne światło przym. + n
 I broke a rear light on my car when I was backing up and ran into a tree.
red light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic light indicating stop)czerwone światło przym. + n
 You should always stop at the red light.
red light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (signal not to act)czerwone światło przym. + n
 The building project got a red light from the town planners.
see the light v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (understand)zrozumieć dk.
 After Ann explained it to me I could finally see the light.
see the light of day v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (come into being)ujrzeć światło dzienne
 Your plan is so bad it will never see the light of day.
shaft,
shaft of light,
shaft of sunlight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ray: of light)promień m
 A shaft of light broke through the clouds.
shed light vtr + n (be a source of illumination)oświetlać ndk.
  oświetlić dk.
  rzucać światło ndk. + n
  rzucić światło dk. + n
 A reading lamp shed light over the surface of the desk.
shining light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] excellent or inspirational)błyszczące światło przym. + n
 Martin Luther King was one of the shining lights of the civil rights movement.
traffic light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usually plural (signal)światła uliczne n, l.mn. + przym.
 When the traffic lights turn red, you must stop.
turn on the light v (switch the light on)zapalać światło, włączyć światło ndk. + n
  zapalić światło dk. + n
 I always turn on the light when I walk into the room.
very light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (highly illuminated)bardzo jasny przys. + przym.
 The room was very light; I was dazzled as I walked in.
very light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extremely lightweight)bardzo lekki przys. + przym.
 A feather is very light object.
yellow light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (amber traffic signal)żółte światło przym. + n
 A yellow light indicates caution. When you see a yellow light ahead you should begin to apply the brakes.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'light' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: light a fire, a [stop, porch] light, the red light district, more...

Dyskusje na forum ze słowami "light" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'light'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: journey | numb

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.