light

SpeakerListen:
 /laɪt/


Dla czasownika: "to light"

Czas przeszły prosty lit, lighted
Imiesłów przeszły lit, lighted

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (illumination)światło n
 Could we have some light in the room? It's too dark.
 Możemy zapalić jakieś światło w pokoju? Jest zbyt ciemno.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lamp)światło n
 We have three lights in this room.
 Mamy trzy światła w pokoju.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic light)światło n
 The traffic stopped when the light turned red.
 Ruch się zatrzymał, gdy zapaliło się czerwone światło.
light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (viewpoint) (przenośny)światło n
 He always saw things in a negative light.
 On zawsze postrzegał rzeczy w negatywnym świetle.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weight)lekki przym.
 Give me the heavy bag, and you can carry the light one.
 Daj mi ciężką torbę, a ty możesz nieść tę lekką.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (faint)lekki przym.
 You could only see a light line of the mountains.
 Można było dostrzec lekki zarys gór.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (easy)lekki przym.
 Take a little light exercise - nothing too strenuous.
 To małe lekkie ćwiczenie - nic zbytnio wyczerpującego.
light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (colour: pale)jasny przym.
 Have you seen my light blue shirt?
 Widziałeś moją jasną niebieską koszulę?
light,
light up
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(become bright)rozjaśniać się ndk.
  rozjaśnić się dk.
 Give it a moment and the room will light up.
 Daj na to chwilę, a pokój się rozjaśni.
light vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ignite)podpalać B ndk.
  podpalić B dk.
 I will light the petrol to set off the fire.
 Podpalę benzynę, aby zaczęła się palić.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
lite adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (light: low-fat, low-sugar, etc.)lekki przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
light | lite
beam of light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (narrow ray of light)promień światła m + n
 The room was totally dark except for a small beam of light shining through a small hole in the roof.
black light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ultraviolet lamp)czarne światło przym. + n
 Did you know that bodily fluids and scorpions are visible under a black light?
blinding light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intensely bright light)oślepiające światło przym. + n
 When lightening strikes, there is a blinding light and an instantaneous loud crack.
blinking light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light that flashes on and off)migające światło przym. + n
 The blinking lights on the ambulance were very bright.
bright light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intense or harsh light)jasne światło przym. + n
 I had to cover my eyes because of the bright light.
bring to light vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reveal, make known)pokazywać, ukazywać B ndk.
  pokazać, ukazać B dk.
 We should bring his outrageous actions to light.
Bud Light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. trademark (low-alcohol beer)piwo Bud Light
come to light v (be revealed)okazywać się ndk.
  okazać się dk.
 Every day more information about the scandal comes to light.
dazzling light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (very bright light)jasne światło przym. + n
 If you are in New York don't miss the dazzling lights of Broadway.
dim light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (low or soft light)słabe oświetlenie przym. + n
 I'm not calling you ugly but you definitely look best in a dim light.
fog light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vehicle's headlight for foggy conditions)światła przeciwmgielne n, l.mn. + przym.
 I use my fog lights so rarely that I can never remember where the switch is.
green light zielone światło przym. + n
green light zielone światło przym. + n
grow light viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (day: arrive, dawn)rozjaśniać się, świtać ndk.
 It grows light around 6 am at this time of year.
grow light viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (become less of a burden)ulżyć dk.
guiding light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] who inspires or leads)wzór m
 Nelson Mandela was a guiding light for South Africa, during a very difficult time in the country's history.
in light of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (considering, in view of)w świetle przyim. + n
 In light of the weather forecast, maybe we'd better postpone the picnic.
in the light of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." figurative (in view of, given)w świetle przyim. + n
 In the light of recent developments it would be appropriate to review the arrangements.
in the light of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." literal (illuminated by)w świetle przyim. + n
incandescent light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of electric light )żarówka ż
leading light wiodące światło przym. + n
light blue nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pale blue colour)jasnoniebieski przym.
 The sky is usually light blue during the day.
light brown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pale brown colour)jasnobrązowy przym.
 The police described the attacker as tall with short light brown hair.
light green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pale green colour)jasnozielony przym.
light hearted,
light-hearted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(humorous, not serious)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 Her new book takes a light-hearted look at family life.
light switch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lever or knob for controlling a light)przełącznik do światła m + przyim. + n
 I entered the darkened room and reached for the light switch.
light up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (illuminate)oświetlać B ndk.
  oświetlić B dk.
 The dim lamp hardly lights up the room.
light up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (brighten)rozjaśniać B ndk.
  rozjaśnić B dk.
 I love you -- you light up my life.
night light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soft room light left on at night)światło nocne n + przym.
 My daughter is afraid of the dark so she sleeps with a night light in her bedroom.
pilot light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light indicating gas supply)płomyk dyżurny m + przym.
 The gas central heating wouldn't come on because the pilot light was out.
ray of light promień światła m+n
rear light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vehicle's tail or back light)tylne światło przym. + n
 I broke a rear light on my car when I was backing up and then ran into a tree.
red light czerwone światło przym.+n
see [sth] in a new light zobaczyć coś w nowym świetle
see the light zrozumieć B dk.
see the light of day ujrzeć światło dzienne
shining light błyszczące światło przym+n
throw light on rzucać światło na B ndk.+n+przyim.
  rzucić sświatło na B dk.+n+przyim.
traffic light sygnalizacja świetlna ż+przym.
turn on the light v (switch the light on)zapalać światło, włączyć światło B ndk.+n
  zapalić światło B dk. + n
 I always turn on the light when I walk into the room.
very light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (highly illuminated)bardzo jasny przys.+przym.
 The room was very light; I was dazzled as I walked in.
very light adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extremely lightweight)bardzo lekki przys.+przym.
 A feather is very light object.
yellow light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (amber traffic signal)żółte światło przym.+n
 A yellow light indicates caution.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'light' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "light" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'light'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.