low-budget

 /ˌləʊˈbʌdʒɪt/

Nie znaleziono tłumaczenia 'low-budget' w naszym Słowniku angielsko-polskim.

Szukaj definicj w naszym jednojęzykowym angielskim słowniku.

Czy szukasz tłumaczenia 'low-budget' z polskiego na angielski?


Dyskusje na forum ze słowami 'low-budget' w tytule:

Play and learn: visit WordReference Games

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.