make

Listen:
 [ˈmeɪk]


Dla czasownika: "to make"

Czas przeszły prosty made
Imiesłów przeszły made

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (construct)robić ndk.
  zrobić dk.
  wykonywać ndk.
  wykonać dk.
 The children made houses with blocks.
 Dzieci robią domy z klocków.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manufacture)produkować ndk.
  wyprodukować dk.
 That factory makes bolts.
 Ta fabryka produkuje śruby.
make vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fashion)wyrabiać ndk.
  wyrobić dk.
 The weavers made a hat from palm fronds.
 Tkacze wyrabiają kapelusze z palmowych liści.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prepare)zrobić dk.
 My mother wants to make a cake for my party.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create, cause)robić, powodować ndk.
  zrobić, spowodować dk.
 The dogs made a commotion in the street.
 Psy zrobiły zamieszanie na ulicy.
make vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (decision)podejmować ndk.
  podjąć dk.
 Tess must make a decision.
 Tess musi podjąć decyzję.
make [sb] do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (compel)zmuszać kogoś do czegoś zwrot ndk.
  zmusić kogoś do czegoś zwrot dk.
 My parents make me eat vegetables.
make nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brand, manufacturer)marka ż
 What make of car do you drive? Toyota?
 Jakiej marki jest samochód, którym jeździsz? Toyota?
make [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (force)zmuszać ndk.
  zmusić dk.
 I won't go! You can't make me!
make [sb] do [sth],
make [sth] do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cause to) (wywoływać śmiech)rozśmieszać ndk.
  (wywołać śmiech)rozśmieszyć dk.
  sprawiać, powodować ndk.
  sprawić, spowodować dk.
 He never fails to make me laugh.
make [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (+ adj: cause to be)sprawiać, że zwrot ndk.
 You make me happy.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
make nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (build, stature)budowa ciała ż + n
  postura ż
 He is of a lean make, and could be an excellent athlete.
make for [sth] vi + prep (move towards)zmierzać w kierunku zwrot ndk.
  zmierzać do zwrot ndk.
 The fleet made for port.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring into existence) (potoczny)robić ndk.
  zrobić dk.
 Let's make a baby!
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perform: a speech)wygłaszać ndk.
  wygłosić dk.
 All of the candidates made speeches.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter into: agreement, deal)zawierać ndk.
  zawrzeć dk.
 The parties involved made an agreement.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fix: date, appointment) (data)ustalić dk.
  (spotkanie)umówić się zwr. dk.
 Please call first to make an appointment.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (train, plane: reach in time)zdążyć na dk. + przyim.
 I have to run if I want to make my train.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put down: a payment)dokonywać ndk.
  dokonać dk.
 Adam makes a payment on his car each month.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bed: make tidy)ścielić ndk.
  pościelić dk.
  (potoczny)robić ndk.
  zrobić dk.
 The girls must make their beds every morning.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish: name)wyrabiać ndk.
  wyrobić dk.
 Bill is trying to make a name for himself in the business.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (appoint)mianować dk.
 The president is going to make Chris a vice-president.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (achieve, reach)osiągnąć dk.
  (potoczny)wyrobić dk.
 The sales team hopes to make its numbers this month.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish, set)ustanawiać ndk.
  ustanowić dk.
 Legislatures make laws.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (commit: a mistake, etc.)popełniać ndk.
  popełnić dk.
  (potoczny)robić ndk.
  zrobić dk.
 I made a mistake when I spent that money.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attain: position, rank)osiągnąć dk.
 Francis is trying to make Captain.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (earn acceptance into)dostać się do zwr. dk. + przyim.
 Only half of people at tryouts made the team.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (equal)równać się zwr. ndk.
  (potoczny)dawać ndk.
 Two and two makes four.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be the essence of)sprawiać ndk.
  sprawić dk.
 What makes a good writer?
 Co sprawia, że ktoś jest dobrym pisarzem?
make [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (seduce)uwodzić ndk.
  uwieść dk.
 He may try to make her, but he won't succeed.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach, form) (osiągać)dokonywać ndk.
  dokonać dk.
  (wygłaszać)formułować ndk.
  sformułować dk.
 Leanne is always quick to make judgments.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrive at) (statek)przypływać do ndk. + przyim.
  przypłynąć do dk. + przyim.
 The ship made port early in the morning.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (appear on)pojawić się zwr. dk.
 The disaster made the evening news.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (score: a goal, etc.)strzelać, zdobywać ndk.
  strzelić, zdobyć dk.
 The player made a goal in the second period.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (manage to attend) (potoczny)wyrobić się zwr. ndk.
 Sorry I couldn't make yesterday's meeting.
 Przepraszam, ale nie mogłem wyrobić się na wczorajsze spotkanie.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earn)zarabiać ndk.
  zarobić dk.
 Jeff makes $80,000 a year.
make [sth] of [sth] vtr + prep (interpret)sądzić o czymś zwrot ndk.
 I don't know what to make of his actions.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
apply make-up vtr + n (put on cosmetics)malować się zwr. ndk.
  pomalować się zwr. dk.
 I don't have the time to apply makeup, so it's lucky I have nice skin!
do with what you've got,
make do with what you've got
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(cope, manage)radź sobie
  poradź sobie
kiss and make up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be reconciled)godzić się ndk. + zaim.
  pogodzić się dk. + zaim.
 The pair kissed and made up after a nine-year feud.
make a bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (arrange bed linen)pościelić łożko ndk.
 Every morning, my mom insists that I make my bed before I leave for school.
make a beeline for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (head directly towards)pójść prosto do zwrot dk.
  iść prosto do zwrot ndk.
 Whenever I'm in a candy store I make a beeline for the chocolates.
make a bet on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (wager, gamble)zakładać się ndk. + zaim.
  założyć się dk. + zaim.
 Do you want to make a bet on this fight?
make a bid for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (offer to buy [sth])składać ofertę ndk. + ż
  złożyć ofertę dk. + ż
 I made a bid on the stuffed moose in the auction and ended up winning it.
make a big name for yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become famous)wyrabiać sobie nazwisko zwrot ndk.
  wyrobić sobie nazwisko zwrot dk.
 After his book was published he made a big name for himself in literary circles.
make a break for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (run towards)podejmować próbę ucieczki zwrot ndk.
  podjąć próbę ucieczki zwrot dk.
 Six monkeys jumped the electric fence and made a break for freedom.
make a breakthrough v (make an important advance)robić dokonanie ndk. + n
  zrobić dokonanie dk. + n
 After years of study, they made an important breakthrough in cancer research.
make a brief assessment v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (appraise or judge [sth] quickly)dokonywać szybkiej oceny zwrot ndk.
  dokonać szybkiej oceny zwrot dk.
make a call v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (phone [sb])telefonować ndk.
  zatelefonować dk.
 Do you mind waiting five minutes while I make a call?
make a case v (argue in favour: of [sth])argumentować za ndk. + przyim.
 If you want to make a case for eating organic foods, you have to explain the impact of pesticides on the environment.
make a change v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (amend [sth])wprowadzać zmianę ndk. + ż
  wprowadzić zmianę dk. + ż
  dokonywać zmiany ndk. + ż
  dokonać zmiany dk. + ż
make a comeback v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (popular again)powracać ndk.
  powrócić dk.
 The pop singer made a comeback after appearing on a reality TV show.
make a comeback v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (active again)powracać ndk.
  powrócić dk.
 He made a comeback, taking silver in the Olympics after four years in retirement.
make a comparison v (compare and contrast)porównywać ndk.
  porównać dk.
 People always make a comparison between me and Julia Roberts; they think we look alike.
make a confession without duress v (freely admit one's guilt)przyznawać się z własnej woli
  przyznać się z własnej woli
 The police were surprised she made a confession without duress; the thought they would have to pressure her into admitting guilt.
make a deal v (do business)robić interes ndk. + m
  zrobić interes dk. + m
 The businessman took his partner out to lunch to make a deal.
make a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (agree on [sth])ugadzać się zwr. ndk.
  ugodzić się zwr. dk.
 We made a deal that I'd do the laundry if he did the dishes.
make a decision v (decide, choose)podejmować decyzję ndk. + ż
  podjąć decyzję dk. + ż
 We could not agree on where to eat, so I had to make a decision.
make a demand v (insist on [sth] being done)żądać ndk.
  zażądać dk.
make a dent in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (metal: indentation)wgniatać coś ndk.
  wgnieść coś dk.
 The hailstones made dents in the roof of the car.
make a dent in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (reduce noticeably) (przenośny)nadszarpywać coś ndk.
  (przenośny)nadszarpnąć coś dk.
 Paying for a new roof has really made a dent in my savings. Despite all the interruptions, I managed to make a dent in the work.
make a diagnosis v (diagnose)diagnozować ndk.
  zdiagnozować dk.
 I am waiting for the doctor to make a diagnosis of my symptoms.
make a difference v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a significant impact)mieć poważny wpływ zwrot ndk.
 Please give generously; your donations will make a difference. Josie is trying to make a difference by doing charity work.
make a distinction v (distinguish, differentiate)rozróżniać ndk.
  rozróżnić dk.
 She called me cheap, but I think she needs to make a distinction between cheap and frugal.
make a fool of yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do [sth] stupid)robić z siebie idiotę zwrot ndk.
  zrobić z siebie odiitę zwrot dk.
 I don't mind being wrong, but I hate making a fool of myself.
make a fortune v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (win, earn a vast amount of money)robić majątek ndk. + m
  zrobić majątek dk. + m
 Those who build a better mouse trap can make a fortune.
make a funny face v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make silly facial expression)wykrzywiać się ndk. + zaim.
  wykrzywić się dk. + zaim.
 To make me laugh, my dad made funny faces at me.
make a fuss v informal (complain about [sth])narzekać ndk.
  ponarzekać dk.
 A client was making a fuss at the teller's counter.
make a fuss v informal (fret over trivial things) (idiomatyczny)robić z igły widły
 You've met George Clooney, so what? No need to make a fuss about it!
make a go of it v slang (make it successful)odnosić sukces ndk.
  odnieść sukces dk.
 If we work hard on our relationship, we can make a go of it.
make a good job of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] well)porządnie coś zrobić zwrot dk.
  (potoczny)odwalić kawał dobrej roboty zwrot dk.
 Tim made a good job of painting the house.
make a hole in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (puncture)przedziurawiać ndk.
  przedziurawić dk.
 That piece of glass made a hole in your tyre.
make a killing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (make a large profit) (potoczny)obłowić się zwr. dk.
 They made a killing last year buying up apartment buildings.
make a living,
earn a living,
make your living,
earn your living
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(earn money)zarabiać pieniądze ndk. + m, l.mn.
  zarobić pieniądze dk. + m, l.mn.
 Sergei earns a living by driving a taxi. Stephen made his living by trading in stocks and shares.
make a loss v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lose money)ponosić straty ndk. + ż, l.mn.
  ponieść straty ndk. + ż, l.mn.
 My company made a loss last year and had to lay off three employees.
make a mark on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (write, draw or paint)robić znak ndk.
  zrobić znak dk.
 He made a mark on the pavement to show where to turn.
make a mark on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have an impact)robić znak ndk.
  zrobić znak dk.
 Dick Button made his mark on figure skating when he performed the first double axel jump.
make a match v (pair [sth] with [sth] similar)dopasowywać ndk.
  dopasować dk.
 I am trying to find two socks that make a match, but they all seem to be different.
make a mess v (create disorder or dirt)robić bałagan ndk. + m
  zrobić bałagan dk. + m
 You can have your mates round for the evening so long as you promise not to make a mess.
make a mistake v (commit an error)popełniać błąd ndk. + m
  popełnić błąd dk. + m
 Don't be afraid to make a mistake.
make a move v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (leave)wykonać ruch ndk. + m
 He was tired of this town, so he decided to make a move.
make a move v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (begin, act)wykonać ruch ndk. + m
 Jane thought it was the right time to make a move and open her own restaurant.
make a pass at [sb] v slang (make a sexual advance towards [sb])przystawiać się do zwrot ndk.
 He was disciplined for sexual harassment, after he made a pass at one of the Secretaries.
make a plea v (plead, appeal for [sth])wnosić prośbę ndk. + ż
  wnieść prośbę dk. + ż
 The film star made a plea to the public on behalf of the earthquake relief fund and raised $1m.
make a point v (say [sth] significant)tłumaczenie niedostępne
 Will you stop interrupting me? I'm trying to make a point here!
make a practice of doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be in the habit of)mieć zwyczaj dk. + m
 Most doctors do not make a practice of calling on patients in their homes.
make a request v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (ask for [sth])prosić o coś ndk. + przyim.
  poprosić o coś dk. + przyim.
 To make a request for a new website feature, click here.
make a sale v (salesperson: close a deal)dokonywać sprzedaży ndk. + ż
  dokonać sprzedaży dk. + ż
 A good salesperson can make a sale even after the customer says no.
make a sound v (utter a noise)wydawać dźwięk ndk. + m
  wydać dzwięk dk. + m
 Don't make a sound until he's gone - I don't want him to know we are here.
make a sound v (create a noise)wydawać dźwięk ndk. + m
  wydać dzwięk dk. + m
 The cat makes a sound like a crying baby to attract its owner's attention.
make a special effort v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try very hard, be unusually conscientious)dokonywać szczególnego wysiłku zwrot ndk.
  dokonać szczególnego wysiłku zwrot dk.
 I have to make a special effort to get along with my co-worker. It's your mum's birthday so please make a special effort to behave.
make a speech v (address an audience)wygłaszać przemowę ndk. + ż
  wygłosić przemowę dk. + ż
 At the birthday party, everyone asked Grandpa to make a speech.
make a visit to [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (go to)odwiedzać ndk.
  odwiedzić dk.
 My tooth hurts; I need to make a visit to the dentist.
make allowances for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sth]: be lenient because of)brać poprawkę na
  wziąć poprawkę na
make amends vtr + npl (compensate for a wrong)poprawiać się ndk. + zaim.
  poprawić się dk. + zaim.
 I'm sorry for what I did to you; how can I make amends?
make an adjustment v (amend)dopasowywać. Wyrównywać ndk.
  dopasować, wyrównać dk.
 I need to make an adjustment to this belt as it too loose round the waist.
make an announcement v (declare [sth] publicly)ogłaszać ndk.
  ogłosić dk.
 The Prime Minister made an announcement about interest rates in the House of Commons yesterday.
make an appearance v informal (be present, show up)być obecnym posił. + przym.
 The singer made a surprise appearance at the concert.
make an appearance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (perform: appear on stage, etc.)pojawiać się zwr. ndk.
  pojawić się zwr. dk.
make an appointment v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (patient, client)umawiać wizytę ndk. + ż
  umówić wizytę dk. + ż
make an appointment with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (patient, client)umawiać wizytę u kogoś zwrot ndk.
  umówić wizytę u kogoś zwrot dk.
make an appointment for [sb],
make [sb] an appointment
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(secretary: for [sb] else)umawiać wizytę dla kogoś zwrot ndk.
  umówić wizytę dla kogoś zwrot dk.
make an ass of yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (do [sth] stupid)robić z siebie osła zwrot ndk.
  zrobić z siebie osła zwrot dk.
 Jim made an ass of himself when he turned up at work wearing differently coloured socks.
make an attempt v (try)próbować ndk.
  spróbować dk.
 The French made an attempt to build the Panama Canal, but failed.
make an effort v (try hard)bardzo próbować przys. + ndk.
  bardzo spróbować przys. + dk.
 You could give up smoking if you make an effort and don't keep putting it off.
make an entrance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (into room)robić wejście ndk. + n
 Charles made an entrance into the study.
make an entrance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (onstage)robić wejście ndk. + n
 When she says "Ah, Romeo, Romeo!" it's time to make your entrance.
make an entrance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (grandly)robić wejście ndk. + n
 The red carpet is the place for celebrities to make an entrance before awards ceremonies.
make an entry v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (in log, diary)tłumaczenie niedostępne
 Dennis made an entry in his diary.
make an example of [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (punish [sb] in public to deter others)dawać kogoś na przykład
  dać kogoś na przykład
 Whenever I misbehaved in class the teacher made an example of me by keeping me behind after school.
make an exception v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (deviate from a rule)tłumaczenie niedostępne
 I don't normally stay up after 10pm, but I'll make an exception, as it's your birthday.
make an exception for [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (exempt [sb] from [sth])robić wyjątek dla kogoś/czegoś zwrot ndk.
  zrobić wyjątek dla kogoś/czegoś zwrot dk.
 We don't usually allow students to take holidays during term, but we'll make an exception for your daughter, as she's such a good student.
make an impression v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have impact)robić wrażenie ndk. + n
  zrobić wrażenie dk. + n
 If you want to make an impression socially, it is very important to remember people's names.
make an offer v (bid)składać ofertę ndk. + ż
  złożyć ofertę dk. + ż
 I am going to the agent to make an offer for that house.
make as if to do [sth],
make as though to do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (pretend, feint)udawać, że ndk. + spój.
 He made as if to throw the ball, but he actually ran with it instead.
make available vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide)zapewniać ndk.
  zapewnić dk.
 The government will make £50 million available to support the project.
make aware vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (notify, tell)powiadamiać ndk.
  powiadomić dk.
 I don't know how to make him aware of how much he is hurting her feelings.
make believe viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pretend)udawać ndk.
  udać dk.
make better vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (heal)leczyć ndk.
  zaleczyć, wyleczyć dk.
 Let me rub your aching back and make it better.
make certain [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ensure)upewniać się zwr. ndk.
  upewnić się zwr. dk.
 Let's make certain we get there early. I always book in advance at the theatre to make certain of getting a good seat.
make clear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clarify, state clearly)wyjaśniać ndk.
  wyjaśnić dk.
 Let me make clear that I don't object to the person, only to his policies.
make common cause with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (join forces)tłumaczenie niedostępne
 The union made common cause with the government in an effort to keep the factory from leaving town.
make concessions v (concede)ustępować ndk.
  ustąpić dk.
 We can only prevent the strike if we make concessions.
make contact with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contact, communicate with)kontaktować się z ndk. + przyim.
  skontaktować się z dk. + przyim.
 I've been trying to make contact with him all day.
make conversation v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (difficult dialogue)prowadzić konwersację ndk. + ż
  podtrzymywać rozmowę ndk. + ż
 Making conversation can be one of the toughest aspects of going on a first date.
make do viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be content with what is available)wystarczać ndk.
  wystarczyć dk.
 We don't have much, but we'll make do.
make do with [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (content oneself with)wystarczać ndk.
  wystarczyć dk.
 The shop had sold out of chocolate ice-cream, so Sally had to make do with vanilla instead.
make do with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (do [sth] using limited resources)wystarczać ndk.
  wystarczyć dk.
 You'll have to make do with what you can carry with you.
make ends meet v figurative (have enough money to live on)wiązać koniec z końcem
  związać koniec z końcem
 In the current economic crisis, families are finding it hard to make ends meet.
make for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (head towards)kierować się do ndk. + przyim.
  skierować się do dk. + przyim.
 We turned the boat around and made for the nearest harbour.
make for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (produce, create: situation)tworzyć ndk.
  stworzyć dk.
 Good teamwork makes for greater productivity in the workplace.
make friends v (get to know people)poznawać ndk.
  poznać dk.
 When you move to a new city, it can be difficult to make friends.
make friends v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be reconciled after a quarrel)godzić się zwr. ndk.
  pogodzić się zwr. dk.
 After breaking up the fight, Miss Leonard told the kids to shake hands and make friends.
make fun of [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (mock, ridicule)wyśmiewać ndk.
  wyśmiać dk.
 The comedian tried to make fun of the man wearing glasses.
make good viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (become successful)tłumaczenie niedostępne
 Phil certainly made good as co-founder of a successful IT company.
make good viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (compensate [sb] for [sth])tłumaczenie niedostępne
 The driver should make good for the damage he has caused to the other vehicle.
make good use of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (utilize fully or effectively)mieć dobry użytek z zwrot ndk.
 He made good use of the time he was allotted.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'make' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: make [dinner, a cake], a [foreign, national, local] make, make [money, a living, a fortune], more...

Dyskusje na forum ze słowami "make" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'make'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: rest | whisk

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.