mean

SpeakerListen:
 /miːn/


Dla czasownika: "to mean"

Czas przeszły prosty meant
Imiesłów przeszły meant

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
mean vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (signify)oznaczać, znaczyć B ndk.
 A green light means "go".
 Zielone światło oznacza "idź".
mean vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entail)oznaczać B ndk.
 A delay in our flight means a missed connection.
 Opóźnienie naszego lotu oznacza niezłapanie następnego.
mean,
means
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(resources)środek m
 Kevin lacks the means to buy a sports car.
 Kevinowi brakuje środków na kupno sportowego samochodu.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (malicious)podły przym.
 That was a mean thing you did.
 To, co zrobiłeś, było podłe.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ill-tempered)podły przym.
 He has a mean disposition, and grumbles at everything.
 On ma podłe usposobienie i na wszystko narzeka.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
Greenwich Mean Time tłumaczenie niedostępne
mean to mieć zamiar dk. + m
mean to suggest vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (imply)sugerować B ndk.
  zasugerować B dk.
 Did you mean to suggest that you didn't like my shirt?
mean well mieć dobre intencje dk. + przym. + ż, l. mn.
mean what you say mówić co się ma na myśli ndk. + n + zaim. + dk. + przyim. + ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'mean' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "mean" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'mean'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.