mean

Listen:
 /miːn/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

Dla czasownika: "to mean"

Czas przeszły prosty meant
Imiesłów przeszły meant

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (signify)oznaczać, znaczyć ndk.
 A green light means "go."
 Zielone światło oznacza „idź".
mean that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with a clause: signify)oznaczać, że zwrot ndk.
  znaczyć, że zwrot ndk.
 When the dog barks, it means that there is danger nearby.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ill-tempered)podły przym.
 He has a mean disposition, and grumbles at everything.
 On ma podłe usposobienie i na wszystko narzeka.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (malicious, unkind)podły przym.
 That was a mean thing you did.
 To, co zrobiłeś było podłe.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
means nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (money, wealth)środki finansowe m, l.mn. + przym.
 Kevin lacks the means to buy a sports car.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entail)oznaczać ndk.
 A delay in our flight means a missed connection.
 Opóźnienie naszego lotu oznacza niezłapanie następnego.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
EnglishPolish
Greenwich Mean Time,
Greenwich Time
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(GMT: universal time)tłumaczenie niedostępne
 Mountain standard time is plus 8 hours from Greenwich Mean Time.
mean to suggest vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (imply)sugerować B ndk.
  zasugerować B dk.
 Did you mean to suggest that you didn't like my shirt?
mean well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have good intentions)mieć dobre intencje dk. + przym. + ż, l. mn.
 Even though you meant well, what you said was hurtful.
mean what you say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak sincerely)mówić co się ma na myśli ndk. + n + zaim. + dk. + przyim. + ż
 Does he mean what he says, or is he just making an empty promise?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'mean' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "mean" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'mean'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.