mean

Listen:
 /miːn/


Dla czasownika: "to mean"

Czas przeszły prosty meant
Imiesłów przeszły meant

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (word: signify)znaczyć, oznaczać ndk.
 What does the word 'available' mean?
mean to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (intend)zamierzać ndk.
  mieć zamiar ndk. + m
 I'm sorry. I never meant to hurt you.
mean to vi + prep (intend)chcieć ndk.
 Did I just step on your foot? Sorry. I didn't mean to.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (signify)oznaczać, znaczyć ndk.
 A green light means "go."
 Zielone światło oznacza „idź".
mean that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with a clause: signify)oznaczać, że zwrot ndk.
  znaczyć, że zwrot ndk.
 When the dog barks, it means that there is danger nearby.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ill-tempered)podły przym.
 He has a mean disposition, and grumbles at everything.
 On ma podłe usposobienie i na wszystko narzeka.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say sincerely)mówić poważnie ndk. + przys.
 I really mean it when I say you're beautiful.
mean [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allude to)mieć na myśli zwrot ndk.
 I don't mean her, I mean her husband!
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stingy, miserly)skąpy przym.
 He is a mean man, unlike his generous brother.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (malicious, unkind)podły przym.
 That was a mean thing you did.
 To, co zrobiłeś było podłe.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inferior)słaby, kiepski przym.
 That's a mean imitation of an artwork.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (low in rank, station)szeregowy przym.
  (potoczny)zwykły przym.
 My grandmother was just a mean factory worker.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (base) (przenośny)niski przym.
 His motives are mean and vile.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (malevolent)złośliwy przym.
  (skłonność)do złośliwości przyim. + ż
 He has a mean streak - you can see it in his eyes.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shabby)nędzny, biedny przym.
 She was dressed in old and mean clothes, but was still the prettiest girl there.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (impressive) (potoczny)fantastyczny przym.
 The bartender makes a mean martini.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (skilful)świetny przym.
 That Frank is a mean bricklayer.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intermediate, average)przeciętny, średni przym.
 The mean score on the test was 70%.
mean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (middle point)średnia ż
  wartość średnia ż + przym.
 Today's temperature is near the mean for this time of year.
mean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: average)średnia ż
 The mean is the average value of a set of numbers.
means,
plural: means
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(method, way)środki m, l.mn.
 "The end justifies the means."
 „Cel uświęca środki.”
means nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (methods, tools)możliwości ż, l.mn.
 With his tools and his brain, he had the means to repair any stove.
means nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (money, wealth)środki finansowe m, l.mn. + przym.
 Kevin lacks the means to buy a sports car.
mean to do [sth] vi + prep (be determined)być zdeterminowanym posił. + przym.
  (potoczny)musieć ndk.
 I mean to win that race, even if it kills me!
mean (to do [sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (intend)zamierzać ndk.
  mieć zamiar ndk. + m
 Tony means to finish his drink in one gulp.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entail)oznaczać ndk.
 A delay in our flight means a missed connection.
 Opóźnienie naszego lotu oznacza niezłapanie następnego.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (likely to result in)oznaczać ndk.
 This means war!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
GMT nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (Greenwich Mean Time)czas Greenwich m + m
 GMT is a time zone that includes the British Isles.
Greenwich Mean Time,
Greenwich Time
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(universal time)tłumaczenie niedostępne
 Mountain standard time is plus 8 hours from Greenwich Mean Time.
mean to suggest vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (imply)sugerować ndk.
  zasugerować dk.
 Did you mean to suggest that you didn't like my shirt?
mean well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have good intentions)mieć dobre intencje dk. + przym. + ż, l. mn.
 Even though you meant well, what you said was hurtful.
mean what you say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak sincerely)mówić co się ma na myśli ndk. + n + zaim. + dk. + przyim. + ż
 Does he mean what he says, or is he just making an empty promise?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'mean' found in these entries
In the English description:
Collocations: what does this [word, expression] mean?, the [geometric, arithmetic, average] mean, is always so mean, more...

Dyskusje na forum ze słowami "mean" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'mean'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: block | lure

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.