meaning

Listen:
 /ˈmiːnɪŋ/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (word)znaczenie n
 What is the meaning of 'lean'?
 Jakie jest znaczenie słowa "chudy"?
meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (significance)sens m
 He thought hard, trying to find the meaning of the puzzle clue.
 Myślał intensywnie, starając się znaleźć sens zagadki.
meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intent)intencja ż
 I don't understand the meaning of his changed behaviour.
 Nie rozumiem intencji jego odmieninego zachowania.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (importance)znaczenie n
 Events in Africa often have no meaning for people in India. It doesn't affect their lives at all.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
EnglishPolish
double meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ambiguity)podwójne znaczenie przym. + n
  dwuznaczność ż
 The sentence "Our eyes crossed when we met" contains a double meaning.
full of meaning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deeply symbolic or significant)znaczący, symboliczny przym.
 That song is full of meaning to me.
hidden meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (subtext)ukryte znaczenie przym. + n
 If you dissect the pun in that sentence, it carries an additional hidden meaning.
literal meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strict, not figurative sense)dosłowne znaczenie przym. + n
 When people say they are dying to see you, they don't expect you to take the literal meaning.
new meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enhanced or additional significance)nowe znaczenie przym. + n
 The spoiled kid gave new meaning to the word "brat.".
real meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (true significance)prawdziwe znaczenie przym. + n
 The real meaning of the word decimate it to kill one man in ten.
real meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deep significance)prawdziwe znaczenie przym. + n
 Love is the real meaning of life.
strict meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (literal or original sense)ścisłe znaczenie przym. + n
 The strict meaning of the word “Jew” is an Israelite of the tribe of Juda.
symbolic meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (what [sth] represents)symboliczne znaczenie przym. + n
 Flowers often have a symbolic meaning; red roses represent love, for example.
true meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (real significance)prawdziwe znaczenie przym. + n
 All of the holiday advertising makes us forget the true meaning of Christmas.
underlying meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (implicit significance, subtext)ukryte znaczenie przym. + n
 I had a hard time trying to determine the poem's underlying meaning.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'meaning' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "meaning" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'meaning'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.