none

Listen:
 /nʌn/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
none pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (not any, not one) (męski)żaden zaim.
 None of these apples is ripe.
none pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal (nobody)nikt zaim.
Uwaga: used with singular or plural verb
 The knight raised his sword, declaring, "None shall pass".
 Rycerz wzniósł swój miecz i powiedział – „Nikt nie przejdzie.”.
none advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all)wcale nie przys. + part.
 After that interview, I'm none the wiser as to what the job entails.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
It's none too soon,
it is none too soon
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (it is overdue) (potoczny)już najwyższy czas wyr.
 It seems like spring has finally arrived, and it is none too soon for me.
none of your business interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (it isn't your concern)nie twój interes wykrz.
 How much do I earn? None of your business!
none of your business nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (a matter that does not concern you)nie twój interes
 What I do with my time off is none of your business.
none other than [sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." ([sb] well known)nikt inny niż ktoś wyr.
  nie kto inny niż ktoś wyr.
 We have with us today a man we all know, none other than the champion racer of the entire league.
second to none adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the best)najlepszy przym.
 He's a brilliant footballer: his passing ability is second to none.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'none' found in these entries
In the English description:
Collocations: none of these [fit, are right], none of them [passed, came, turned up], none of the [members, students, guests, friends], more...

Dyskusje na forum ze słowami "none" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'none'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: well | rave

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.