outstanding

Listen:
 /ˌaʊtˈstændɪŋ/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
outstanding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exceptional)wyjątkowy przym.
 His play in that game was outstanding; we shouldn't expect to see that level from him again anytime soon.
 Jego gra w tym meczu była wyjątkowa; nie można oczekiwać od niego znów takiego poziomu w najbliższym czasie.
outstanding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unresolved)nierozwiązany, pozostały m
 We still have three issues outstanding. Hopefully we can resolve them next week.
 Mamy jeszcze trzy nierozwiązane sprawy. Mam nadzieję, że uda nam się je rozwiązać w przyszłym tygodniu.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
outstanding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (conspicuous, prominent)wybitny przym.
 He is an outstanding member of the community, known for his many good deeds.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
EnglishPolish
loans outstanding nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (borrowed money yet to be repaid)zaległe raty przym.+ż,l.mn.
 They are debt free with no loans outstanding.
outstanding accounts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (costs yet to be repaid)konto z zaległą płatnością
 All outstanding accounts will need to be settled.
outstanding balance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money still owed)należne saldo przym. + n
 I just received a letter saying that I still have an outstanding balance on my car, but I'm sure I've completed the payments.
outstanding bills nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (costs yet to be repaid)rachunki do zapłacenia m, l.mn. + przyim. + n
 Each month the company sends invoices to customers with outstanding bills.
outstanding debt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money still owed)należny dług przym. + m
 She was not able to buy a car due to her outstanding debt.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'outstanding' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "outstanding" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'outstanding'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Word of the day: crop

Advertisements
Zgłoś niestosowną reklamę.