peace

Listen:
 [ˈpiːs]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period without war)pokój m
 After the war ended, there were 30 years of peace before the next war.
 Po zakończeniu wojny było 30 lat pokoju, zanim zaczęła się następna wojna.
peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quiet, calm)spokój m
 She went to her room for some peace and quiet.
 Poszła do swojego pokoju, aby mieć tam ciszę i spokój.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental calm)pogodzony przym.
  żyć w zgodzie zwrot ndk.
 After years of depression, he is finally at peace with himself.
peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political reconciliation)pokój m
 The two warring countries made peace after 3 years of war.
peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (absence of civil disorder)porządek publiczny m + przym.
 He was charged with breach of the peace.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
at peace adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in agreement)w zgodzie przyim. + ż
 After years of conflict the two countries are at peace.
at peace adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (reconciled)pogodzony przym.
 I'm at peace now that the divorce is final.
bring peace vtr + n (settle conflict)doprowadzać do pokoju zwrot ndk.
  doprowadzić do pokoju zwrot dk.
dove of peace,
peace dove
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(white bird: symbol of peace)gołąb pokoju m + m
go in peace interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Christian expression)iść w pokoju zwrot ndk.
  pójść w pokoju zwrot dk.
justice of the peace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (magistrate)sędzia pokoju m + m
 We don't need a priest to get married; we can go to a justice of the peace.
live in peace viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (coexist harmoniously)żyć w pokoju zwrot ndk.
 Can't you just live in peace with your neighbors?
make peace vtr + n (be reconciled)godzić się zwr. ndk.
  pogodzić się zwr. dk.
 The kids made peace when John apologised for stealing Jim's toy.
Nobel Peace Prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prestigious international award)Pokojowa Nagroda Nobla wyr.
peace of mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reassurance)spokój wewnętrzny m + przym.
 Having their house insured gave them security and peace of mind.
peace offering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gift of reconciliation)gałęź oliwna ż + przym.
 After a terrible fight, my husband brought me two dozen roses as a peace offering.
peace pipe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Native American smoking pipe)fajka pokoju ż + m
 The old Apache puffed on the peace pipe and then passed it to the man sitting next to him.
peacetime,
peace time
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(period when there is no war)pokój m
 We must maintain a strong military even in peacetime.
rest in peace interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing respect for [sb] dead)odpoczywać w pokoju
 My late father – rest in peace – would have known what to do in these circumstances.
seek peace v (try to end conflict)tłumaczenie niedostępne
 Religious people always seek peace.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'peace' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: [regional, relative] peace, a peace [agreement, movement, treaty], wished for world peace, more...

Dyskusje na forum ze słowami "peace" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'peace'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: rest | whisk

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.