pep

 /pep/


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
pep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (vigour, liveliness)animusz m
pep adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (talk: invigorating)dopingujący przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
pep rally nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (sport: cheerleading event)tłumaczenie niedostępne n
 The students attend a pep rally before every football game.
pep talk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (motivating speech)mowa motywująca ż + przym.
 The manager gave the team a pep talk at half time.
pep up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make more exciting or lively)ubarwiać B ndk.
  ubarwić B dk.
 I add chilli oil to my food to pep it up when it tastes a bit bland.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "pep" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'pep'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App
Zgłoś niestosowną reklamę.