proper

Listen:
 [ˈprɒpər]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (correct)właściwy, odpowiedni przym.
 The chef gave a demonstration of the proper way to skin a chicken.
 Kuchmistrz pokazał właściwy sposób usunięcia skóry z kurczaka.
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (socially appropriate)odpowiedni przym.
 Her short dress was not proper clothing for church.
 Jej krótka sukienka nie była odpowiednim ubiorem do kościoła.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (formal)oficjalny przym.
 The British nanny was very proper with the children.
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (itself)sam zaim.
 A handle is not part of a door proper, but it is an essential extra.
 Klamka nie jest częścią samych drzwi, ale jest niezbędnym dodatkiem.
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fairly accurate)dokładny przym.
 We need around one hundred more staff, but will give you a proper figure tomorrow.
proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (real)prawdziwy przym.
 Potato chips and candy are not a proper dinner!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
charlie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang (idiot, fool)głupek m
proper noun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (name)nazwa własna ż + przym.
 In English, normally common nouns begin with a lower-case letter, and proper nouns with a capital letter.
proper time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (appropriate moment)odpowiedni moment przym. + m
 Fruit must be harvested at the proper time if it is to reach the consumer in peak condition.
proper to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (characteristic of)szczególny dla przym. + przyim.
proper to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (befitting, appropriate to)odpowiedni do przym. + przyim.
right and proper adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (correct, appropriate)odpowiedni, dobry przym.
 It's only right and proper that you apologize to her.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'proper' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: [the, a] proper way to [do, make, fix], the proper use of [cleaning products, semicolons, English], am I in the proper place?, more...

Dyskusje na forum ze słowami "proper" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'proper'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: smart | drag

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.