prostrate

SpeakerListen:


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
prostrate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lying face down) (potoczny)leżący krzyżem przym.+m
prostrate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (oneself: lie face down)padać na twarz ndk.+przyim.+ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'prostrate' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "prostrate" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'prostrate'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.