puzzle

Listen:
 [ˈpʌzəl]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
puzzle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jigsaw puzzle)układanka ż
  puzzle m, l.mn.
 Tim has lost some of the pieces of his puzzle and can't complete the picture.
puzzle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental game)zagadka ż
 Daisy enjoys doing puzzles; it keeps her mind active.
puzzle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mental question)zagadka ż
 I really don't know where your keys could be; it certainly is a puzzle.
puzzle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confuse)mylić ndk.
  pomylić dk.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
puzzle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: complicated) (przenośny)zagadka ż
 Malcolm behaves very strangely and he's secretive, so you have no idea why; he's a real puzzle.
puzzle over vi + prep (think about)głowić się, zastanawiać się zwr. ndk.
 Anita was lost in thought, puzzling over how to tell her boss she had made a huge mistake.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
crossword puzzle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (word puzzle in grid form with clues)krzyżówka ż
 Many people enjoy the New York Times crossword puzzle.
jigsaw puzzle,
picture puzzle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(image to be pieced together)układanka ż
  puzzle m, l.mn.
 100-piece jigsaw puzzles are easy, but a 1000-piece jigsaw puzzle takes days to put together.
puzzle over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (try to solve or understand)próbować rozwiązać ndk. + dk.
  spróbować rozwiązać dk. + dk.
 He puzzled over the equation for weeks before finally finding the solution.
puzzle over [sth] v (be mystified by [sth])rozmyślać nad ndk. + przyim.
 Since he had been away for the summer, he was puzzled over his high utility bills.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'puzzle' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: a puzzle piece, a [missing, central, corner] puzzle piece, on a puzzle board, more...

Dyskusje na forum ze słowami "puzzle" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'puzzle'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: party | tap

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.