race

Listen:
 /reɪs/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (informal test of speed)wyścig m
 Fred won the race around the park.
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competition of speed)wyścig m
 The Indy 500 is a famous auto race.
 Indy 500 to słynny wyścig samochodowy.
race viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move fast)ganiać, gonić ndk.
 Leah raced around the room.
 Leah ganiała po pokoju.
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (division of living things)gatunek m
 The saguaro is a race of cactus.
race viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (compete)ścigać się zwr. ndk.
 The brothers liked to race.
 Moi bracia lubili się ścigać.
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ethnicity)rasa ż
 Race is not a factor in hiring.
 Rasa nie jest czynnikiem w zatrudnianiu.
race [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ride or drive in a race)ścigać się zwr. ndk
 My nephew races go-karts.
 Mój bratanek lubi się ścigać go-kartami.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (current of water)nurt, prąd m
 The log moved quickly through the mill race.
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stream)prąd, strumień m
 The mill race drives the waterwheel.
race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (track for bearings)pierścień nośny m + przym.
 The bearings came out of the race.
races nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (horse races, etc.)wyścigi m, l.mn.
 Tommy likes going to the races.
race [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compete against)ścigać się z kimś zwrot zwr. ndk.
 The boys raced each other down the hill.
race [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (try to be faster than)przegonić dk.
 I'll race you to the corner!
race [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make [sth] move fast)pędzić z czymś zwrot ndk.
  popędzić z czymś zwrot dk.
 Jeremy raced the stroller down the street.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
arms race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competition for strongest military capability)wyścig zbrojeń m + n, l. mn,
 The arms race was a distinguishing feature of the Cold War.
bike race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cycling contest)wyścig kolarski m + przym.
chariot race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (competition between chariots)wyścig rydwanów m + m, l.mn.
 It took over three months to film the chariot race in Ben-Hur.
endurance race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long-distance motor sport competition)wyścig na wytrzymałość wyr.
 Many thousands of spectators enjoyed the endurance race.
foot race,
footrace
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(running competition)wyścig m
 The three-legged race was always my favorite foot race.
horse race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competition for horses)wyścig konny m + przym.
 Brenda is watching a horse race on TV.
horse race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (close competition)wyścig konny m + przym.
human race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (humanity, humans as a species)rasa ludzka ż + przym.
 The human race had better learn to look after this planet - it's the only one we've got!
marathon race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (26-mile race run on foot)wyścig maratoński m + przym.
 The marathon race is one of the highlights of the Olympic Games.
master race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Nazis' Aryan ideal)rasa panów ż + m, l.mn.
 Nazi ideology describes a human master race as Nordic people with blond hair and blue eyes.
match race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (race with two competitors: horses, sailing)tłumaczenie niedostępne
 The match race between the two great horses took place at Pimlico Race Course.
mixed race,
mixed-race
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(of parents from different ethnicities)mieszana rasa przym. + ż
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 Barack Obama is the first mixed-race president of the United States.
motorcycle race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports competition for motorcycles)wyścig motorowy m + przym.
 The Isle of Man TT races are the oldest and most famous motorcycle races in the world.
race against time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (urgent task)wyścig z czasem m+przym.+m
 We're in a race against time: the deadline's close of business today!
race car,
racing car
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(high-powered motor vehicle for racing)samochód wyścigowy m + przym.
 The race car sped round the track at 150 miles per hour.
race horses v (enter horses into races)koń wyścigowy m + przym.
 The man intended to make more money off his horse ranch: he would race horses.
race horses nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (horses bred for racing)konie wyścigowe m, l.mn. + przym.
 Toby breeds race horses at his stables in Norfolk.
race relations nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (relationships between races)relacje międzyrasowe ż, l.mn. + przym.
 Race relations in the United States have improved over the last few decades.
rat race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (competitive or routine working life) (przenośny)wyścig szczurów m + m, l.mn.
 I wanted to escape the rat race and work from home.
relay race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (race in which runners take turns)sztafeta ż
 I was running in a relay race when I dropped the baton.
white race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fair-skinned people)biała rasa przym. + ż
 The Nazis believed in the superiority of the white race.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'race' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "race" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'race'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: near | shallow

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.