rank

Listen:
 /ræŋk/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
rank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: position, title)stopień m
 Nicholas has the rank of major.
rank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (status level)ranga ż
 Walter's rank within the company is very low.
rank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (row, file, line)rząd m
 Please could you put these books into order, starting with this rank here.
rank [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place: 1st, etc.)umieszczać w rankingu zwrot ndk.
  umieścić w rankingu zwrot dk.
 Lydia ranks Johnny Depp above Brad Pitt.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
rank adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (smell or taste: unpleasant)zjełczały przym.
 What is that smell? Oh, that's rank!
rank adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sheer, utter)jawny przym.
  oczywisty przym.
 Alan was fired for rank insubordination.
rank viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be placed or classed)ranga ż
 Glenn ranks highly among the world's top chefs.
rank vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assign order to)ustalać porządek ndk. + m
  ustalić porządek dk. + m
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measurement, ratio)współczynnik m
 The birth rate is steadily increasing.
 Współczynnik przyrostu naturalnego wciąż idzie wzwyż.
rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (price, fee)stawka ż
 What is your rate for this service?
 Jaka jest twoja stawka za tę usługę?
rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (speed, pace)poziom m
 The rate of growth is amazing.
 Poziom rozwoju jest zadziwiający.
rate [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (evaluate)oceniać ndk.
  ocenić dk.
 The boss will rate your performance.
rate [sb/sth] [sth],
rate [sb/sth] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be ranked)być klasyfikowanym posił. + przym.
  zostać sklasyfikowanym dk. + przym.
 He rates second in the world.
rate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (film, etc.: classify)klasyfikować ndk.
  zaklasyfikować dk.
 All new films must be rated by the censors before they can be screened in public.
rank [sth] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (book, film: give a rating)oceniać ndk.
  ocenić dk.
 I rate this book five stars.
 Oceniam tę książkę na pięć gwiazdek.
rate [sth] [sth],
rate [sth] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(film, etc.: classify)klasyfikować ndk.
  zaklasyfikować dk.
 The board rated the movie "R".
rates nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK (property tax)podatek od nieruchomości wyr.
 Rates are levied on business property.
rates nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK (public utility charges)opłaty ż, l.mn.
 Rates are high for property in this area.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rank, class)kategoria ż
 Leo's rate in the Navy is E3.
rate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be important)być istotnym, być ważnym posił. + przym.
 His concerns do not rate.
rate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assess numerically)oceniać ndk.
  ocenić dk.
 Movie critics rate films on a scale of one to five.
 Krytycy filmowi oceniają filmy w skali od jednego do pięciu.
rate [sth] at [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assign a financial value to)wyceniać ndk.
  wycenić dk.
 The company value was rated at 10 million dollars.
rate [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consider)zaliczać do kogoś/czegoś ndk. + przyim.
  zaliczyć do kogoś/czegoś dk. + przyim.
 I rate him among my friends.
rate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (merit)zasługiwać na coś ndk. + przyim.
  zasłużyć na coś dk. + przyim.
 She rates consideration.
rate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grade)oceniać na coś ndk. + przyim.
  ocenić na coś dk. + przyim.
 The teacher rated her paper an "A".
rate [sth] at [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (tax)opodatkowywać ndk.
  opodatkować dk.
 The property was rated at £5 a year.
rate [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (esteem)cenić ndk.
 I know he's one of the most famous directors of all time, but I don't rate him.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
high rank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: high position)wysoka ranga przym. + ż
high rank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (favourable rating)wysoka ocena przym. + ż
rank [sth] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (book, film: give a rating)oceniać ndk.
  ocenić dk.
 I rate this book five stars.
 Oceniam tę książkę na pięć gwiazdek.
taxi rank nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (queuing area for hire cabs)przystanek taksówek m + ż, l.mn.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'rank' found in these entries
In the English description:
Collocations: rank-and-file [opinion, support, outcry], a [woman, man, person] of rank, [has, is, rose to] the rank of [captain, sergeant, admiral], more...

Dyskusje na forum ze słowami "rank" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'rank'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: actually | word

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.