rig

Listen:
 [ˈrɪg]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
rig,
oil rig
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(machine for drilling oil on land)szyb wiertniczy m + przym.
 Onshore rigs are different from offshore rigs.
rig,
oil rig
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (platform for drilling oil at sea)platforma wiertnicza ż + przym.
 Martin works on a rig, so he's away from home for several months at a time.
rig [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (install, set up)montować ndk.
  zamontować dk.
 The rain was coming down hard and Wendy realised she would have to rig something to shelter under.
rig [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fit sails: on a boat)zakładać żagle ndk. + m, l.mn.
  założyć żagle dk. + m, l.mn.
 Harry is rigging his boat.
rig [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (election, contest, etc.: fix outcome) (potoczny: fałszować)ustawiać coś ndk.
  ustawić coś dk.
 The politician was accused of rigging the election.
rig [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (price: set illegally)ustawiać sztucznie ndk. + przys.
  ustawić sztucznie dk. + przys.
 In 2012, Barclays was fined for rigging the Libor rate.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
rig nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (tractor trailer)ciężarówka ż
 Barry drove his rig along the highway.
rig nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (apparatus, equipment)sprzęt m
 The film crew arrived with their rig.
rig [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (fix, set [sth](potoczny)ustawiać ndk.
  (potoczny)ustawić dk.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
rig [sth] up vtr + adv informal (set up: [sth] makeshift)sklejać ndk.
  skleić dk.
 We rigged up a tent out of a bedspread and camped in the back yard.
rigging,
rig
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(boat: sails, masts)osprzęt m
 The ship's rigging was finally complete and she was ready to sail.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'rig' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: [oil, gas] rigs, an [oil] rig in the North Sea, works on an oil rig, more...

Dyskusje na forum ze słowami "rig" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'rig'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: price | somehow

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.