shaft

Listen:
 shaft: /ˈʃɑːft/


WordReference English-Polish Dictionary © 2018:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
shaft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vertical air passage)szyb m
shaft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of arrow, spear)drzewce n
 The arrow maker ensured the shaft was straight.
shaft,
shaft of light,
shaft of sunlight
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ray: of light)promień m
 A shaft of light broke through the clouds.
shaft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of feather)stosina ż
 The feather's shaft was bent.
shaft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (handle of golf club) (trzonek)szaft, shaft m
 The golfer gripped the shaft of her club and prepared to make her shot.
shaft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for elevator, lift)szyb m
 The group was desperate to escape, so when the lift didn't come, they prised the doors open and peered into the shaft to see if there was a ladder.
shaft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pole, rod)wał m
 The Smiths erected a tall shaft in their garden and attached a flag to it.
shaft [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, vulgar, slang (have sex with) (wulgarny)ruchać kogoś ndk.
  wyruchać kogoś dk.
 I heard Brian's shafting Marsha.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
shaft,
shafts
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (to attach horse to cart)dyszel m
 The farmer got the horse between the shafts.
shaft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (into a mine)szyb m
 Every morning the miners went down the shaft into the pit.
shaft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (handle of tool)trzonek m
 Jane grasped the shaft of the axe and swung it with all her force.
shaft vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (cheat) (slang)kołować ndk.
  wykołować dk.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2018:

Formy złożone:
AngielskiPolski
crankshaft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of engine)wał korbowy m + przym.
 It appears that the crankshaft is broken, so you'll have to talk to a mechanic.
elevator shaft (US),
lift shaft (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(passage for a lift)szyb windowy m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'shaft' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
In Lists: Mining , more...
Collocations: the shaft [length, diameter, height], a shaft of [light, sunlight], the shaft of [a golf club, an arrow, a pole, a spear], more...

Dyskusje na forum ze słowami "shaft" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'shaft'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: thunder | boom

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.