shake

Listen:
 /ʃeɪk/


Dla czasownika: "to shake"

Czas przeszły prosty shook
Imiesłów przeszły shaken

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
shake [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (agitate)potrząsać ndk.
  potrząsnąć dk.
 Shake the medicine to mix it.
 Potrząśnij lekarstwo, aby je wymieszać.
shake viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (vibrate)trząść się zwr. ndk.
  zatrząść się zwr. dk.
 The building shook in the earthquake.
 Budynek trząsł się w trakcie trzęsienia ziemi.
shake viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person: tremble)trząść się zwr. ndk.
  zatrząść się zwr. dk.
  drżeć ndk.
  zadrżeć dk.
 She was shaking with cold.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
shake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (drink: milkshake)koktajl mleczny m + przym.
 This place serves the best malted shakes.
shake [sth] (at [sb]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (brandish)grozić komuś czymś ndk.
  pogrozić komuś czymś dk.
 He angrily shook a stick at them.
shake [sb] into (doing) [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (prompt [sb])pobudzać kogoś do czegoś zwrot ndk.
  pobudzić kogoś do czegoś zwrot dk.
 This news will shake people into action.
shake [sth] (from [sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dislodge)strząsać ndk.
  strząsnąć dk.
 Shake the fruit from the tree.
shake [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to sway)potrząsać ndk.
  potrząsnąć dk.
 The wind was shaking the trees.
shake [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (disturb deeply) (przenośny)wstrząsać kimś ndk.
  wstrząsnąć kimś dk.
 This bad news will shake her.
shake [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to doubt)podważać ndk.
  podważyć dk.
 Scientific proof might shake his faith.
shake [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dice)potrząsać ndk.
  potrząsnąć dk.
 Shake the dice and roll them.
shake [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (elude)wymykać się zwr. ndk.
  wymknąć się zwr. dk.
 I can't shake the police!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
shake hands v (greet by clasping hands)ściskać dłoń B ndk.+ ż
  ścisnąć dłoń dk. + ż
 It is really a pleasure to shake hands with you.
shake hands on [sth] v (agree to [sth])tłumaczenie niedostępne
shake [sth] off vtr + adv (remove by shaking)pozbywać się zwr. ndk.
  pozbyć się zwr. dk.
 Shake the dust off your sandals before you come in the house.
shake [sb] off vtr + adv figurative (evade: [sb] following)pozbywać się zwr. ndk.
  pozbyć się zwr. dk.
 Someone was following me, but I managed to shake him off.
shake up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (mix by shaking)potrząsać ndk.
  potrząsnąć dk.
 You must shake up the medicine before drinking it.
shake up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (shock or upset)potrząsać, denerwować ndk.
  potrząsnąć, zdenerwować dk.
 She was quite shaken up by the news that her husband had lost his job.
shake up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (reorganize drastically) (przenośny)wstrząsać organizacją ndk. + ż
  wstrząsnąć organizacją dk. + ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'shake' found in these entries
In the English description:
Collocations: shake with [fear, excitement, rage, laughter], give it a [quick, violent, thorough, slight] shake, shaking from] [fear], more...

Dyskusje na forum ze słowami "shake" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'shake'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: pair | skirt

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.