single

Listen:
 /ˈsɪŋɡəl/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (only one)jeden licz.
 I just have a single beer left. Who wants it?
 Zostało mi tylko jedno piwo. Kto je chce?
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (united)jeden licz.
 The two companies merged to make a single, larger company.
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unmarried) (mężczyzna)nieżonaty przym. (m(
  (kobieta)niezamężna (ż) przym.
  wolny przym.
 She remained single until she was 24 years old.
 Pozostała niezamężna do 24 lat.
single nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (one dollar bill)pojedynczy przym.
 She had three singles and a five in her wallet.
 Miała w portfelu trzy pojedyncze banknoty i jeden banknot pięciodolarowy.
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (room: for a single person)jednoosobowy przym.
 I booked a single room, so unfortunately you can't stay with me.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
EnglishPolish
in single file advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one behind another)w rzędzie przyim. + m
 The horses walked in single file along the narrow track.
not a single person pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (nobody, not anyone)nikt zaim.
 Not a single person was in favour of the price increases.
single bed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bed for one person)pojedyncze łóżko przym. + n
single entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (simple accounting system)pojedyncze wprowadzenie, jednorazowe wprowadzenie przym. + n
single file nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement: one after another)pojedynczy rząd przym. + m
single girl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (young woman without a partner)samotna dziewczyna przym. + ż
single man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adult male without a partner)kawaler m
 Are there any single men here tonight?
single minded,
single-minded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(determined, focused)zdeterminowany przym.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
single mother nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (female parent without a partner)samotna matka przym. + ż
 She has been a single mother since her husband died last year.
single out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (select specifically)selekcjonować B ndk.
single parent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mother or father without a partner)samotny rodzic przym. + m
single person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] without a partner)samotna osoba przym. + ż
single room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hotel room for one person)pokój jednoosobowy m + przym.
  (potocznie)jedynka ż
 The single rooms here are no wider that the beds that they contain.
single woman nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adult female without a partner)samotna kobieta przym. + ż
 She broke up with her boyfriend and is now a single woman.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'single' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "single" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'single'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.