single

Listen:
 /ˈsɪŋɡəl/


In this page: single; one-way ticket

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (only one)jeden licz.
 I just have a single beer left. Who wants it?
 Zostało mi tylko jedno piwo. Kto je chce?
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (united)jeden licz.
 The two companies merged to make a single, larger company.
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unmarried) (mężczyzna)nieżonaty przym.
  (kobieta)niezamężna przym.
  wolny przym.
 She remained single until she was 24 years old.
 Pozostała niezamężna do 24 lat.
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one-way)w jedną stronę wyr.
 He bought a single ticket to Paris and planned to drive home.
singles adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (for single people) (potoczny)dla singli przyim. + m, l.mn.
 She went on a singles holiday to Antigua.
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (serving: for one person)pojedynczy przym.
 He ordered a single serving of French fries.
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (room: for a single person)jednoosobowy przym.
 I booked a single room, so unfortunately you can't stay with me.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (flower: with one ring of petals)o kwiecie w kształcie kielicha wyr.
 This is a single petunia, but I prefer the doubles.
single nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (single thing)pojedyncza sztuka przym. + ż
 We have lots of sets and pairs, but not one single.
single nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (single room)jednoosobowy przym.
  (potoczny)jedynka ż
 He was travelling alone, so his room was just a single.
single nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (single ticket)bilet w jedną stronę wyr.
 She bought a single to Paris and planned to drive back.
single nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (record, CD with 1-2 songs)singel, singiel m
 She loved the song, so she bought the single.
single nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (baseball: base hit) (uderzenie: pałkarz dotarł do 1. bazy)single m
 He hit two singles in that game.
single nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (one dollar bill)jednodolarówka ż
 She had three singles and a five in her wallet.
 Miała w portfelu trzy jednodolarówki i jedną pięciodolarówkę.
singles nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (tennis match between individuals)gra pojedyncza ż + przym.
  singel m
 He played in both the singles and doubles.
singles nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (individuals not in a relationship)single m, l.mn.
 Yeah, there were plenty of singles at the party.
single viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (baseball: get to 1st base)dobiec do pierwszej bazy zwrot dk.
 He singled in the eighth inning.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
one-way ticket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transport: single-journey fare)bilet w jedną stronę m + przyim. + przym. + ż
 I didn't know when I would be coming back, so I bought a one-way ticket.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
single | one-way ticket
EnglishPolish
in single file advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one behind another)w rzędzie przyim. + m
 The horses walked in single file along the narrow track.
not a single person pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (nobody, not anyone)nikt zaim.
 Not a single person was in favour of the price increases.
single bed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bed for one person)pojedyncze łóżko przym. + n
single entry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (simple accounting system)pojedyncze wprowadzenie, jednorazowe wprowadzenie przym. + n
single file nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement: one after another)pojedynczy rząd przym. + m
single girl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (young woman without a partner)samotna dziewczyna przym. + ż
single man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adult male without a partner)kawaler m
 Are there any single men here tonight?
single minded,
single-minded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(determined, focused)zdeterminowany przym.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
single mother nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (female parent without a partner)samotna matka przym. + ż
 She's been a single mother since her husband died last year.
single out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (select specifically)selekcjonować ndk.
single parent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mother or father without a partner)samotny rodzic przym. + m
single person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] without a partner)samotna osoba przym. + ż
 Sarah created a dating site for single people who are looking for a relationship.
single room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hotel room for one person)pokój jednoosobowy m + przym.
  (potocznie)jedynka ż
 The single rooms here are no wider than the beds they contain. I'd like to book a single room with shower, please.
single woman nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adult female without a partner)samotna kobieta przym. + ż
 She broke up with her boyfriend and is now a single woman again.
single-handed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (done by one person alone)samodzielny przym.
  (podróż)samotny przym.
single-handed,
single-handedly
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by one person, without aid)w pojedynkę przyim. + ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'single' found in these entries
In the English description:
Collocations: single her out (from the crowd), [lonely, attractive, rich, desperate] singles, a singles [bar, club, vacation, chat room], more...

Dyskusje na forum ze słowami "single" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'single'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: return | ham

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.