smooth

Listen:
 /smuːð/


In this page: smooth; smooth out

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (texture: not rough)gładki przym.
 We chose kitchen tiles with a smooth surface for ease of cleaning.
 Wybraliśmy płytki kuchenne o gładkiej powierzchni, żeby łatwiej było je czyścić.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fine-textured)gładki przym.
 I like this silk because it is very smooth.
 Podoba mi się ten jedwab, ponieważ jest bardzo gładki.
smooth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (surface: even)gładki, równy przym.
 I'll show you how to ensure the concrete dries nice and smooth.
 Pokażę ci, co zrobić, żeby beton po wyschnięciu był ładny i równy.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (water: tranquil)spokojny przym.
 We went rafting on the smooth water of the Colorado River.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fluid)płynny przym.
 The dancer's movements were smooth.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gentle)łagodny przym.
 The pilot made a smooth landing.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (suave) (potoczny)wygadany przym.
 He's a smooth talker.
 To wygadany facet.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (uneventful)bezproblemowy przym.
 We're hoping for a smooth flight.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without a beard)bez zarostu przyim. + m
  gładki przym.
 Many men prefer to have a smooth face.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (bland)łagodny przym.
 Without salt, the flavour of the soup was so smooth as to be almost tasteless.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (free of difficulties) (przenośny)gładki przym.
 No one's path in life is completely smooth.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worn flat)starty przym.
 The soles of my shoes have been worn smooth.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without lumps)gładki przym.
 Mix the pancake batter until it's smooth.
smooth viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become smooth)wygładzać się zwr. ndk.
  wygładzić się zwr. dk.
 After the boats left, the water smoothed out.
smooth [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (situation)łagodzić ndk.
  załagodzić dk.
 Her explanation smoothed the situation with the customer.
smooth [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (feelings, emotions)koić ndk.
  ukoić dk.
 She smoothed his feelings with her kind words.
smooth [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surface)wygładzać ndk.
  wygładzić dk.
 She smoothed the icing on the cake with a spatula.
smooth [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hair, clothing)przygładzać ndk.
  przygładzić dk.
 She smoothed her hair after getting off the roller coaster.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
smooth out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (remove creases or bumps from)wygładzać ndk.
  wygładzić dk.
 He smoothed out the sheets.
smooth out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (ease, resolve: disagreements)rozwiązywać, ułatwiać ndk.
  rozwiązać, ułatwić dk.
 Arbitration is one way that different parties can smooth out their differences.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
smooth | smooth out
EnglishPolish
smooth down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make flat and even)wygładzać ndk.
  wygładzić dk.
 He smoothed down his shirt, trying to hide the creases.
smooth out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (remove creases or bumps from)wygładzać ndk.
  wygładzić dk.
 He smoothed out the sheets.
smooth out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (ease, resolve: disagreements)rozwiązywać, ułatwiać ndk.
  rozwiązać, ułatwić dk.
 Arbitration is one way that different parties can smooth out their differences.
smooth [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (surface: make level)usuwać ndk.
  usunąć dk.
 The waves smoothed over our footprints in the sand.
smooth surface nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (silky, even texture)gładka powierzchnia przym. + ż
 Apples have a much smoother surface than oranges do.
smooth the rough edges off [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (file down)wygładzać ostre krawędzie
 You can smooth the rough edge off the metal with a file or with sand paper.
smooth the rough edges off [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (refine)wygładzać ostre krawędzie
 As soon as they were married she started trying to smooth the rough edges off him.
smooth the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make [sth] easier)przecierać drogę ndk. + ż
  przetrzeć drogę dk. + ż
 The first pioneers smoothed the way for later settlers.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'smooth' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "smooth" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'smooth'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: joke | drape

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.