smooth

 /smuːð/


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not rough)gładki przym.
 The skating rink is smooth.
 Lodowisko jest gładkie.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fine-textured)gładki przym.
 I like this material because it is smooth.
 Podoba mi się ten materiał, bo jest gładki.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
smooth down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make flat and even)wygładzać B ndk.
  wygładzić B dk.
 He smoothed down his shirt, trying to hide the creases.
smooth out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (remove creases or bumps from)wygładzać B ndk.
  wygładzić B dk.
 He smoothed out the sheets.
smooth out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (ease, resolve: disagreements)rozwiązywać, ułatwiać B ndk.
  rozwiązać, ułatwić B dk.
 Arbitration is one way that different parties can smooth out their differences.
smooth over usuwać B ndk.
  usunąć B dk.
smooth surface nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (silky, even texture)gładka powierzchnia przym. + ż
 Apples have a much smoother surface than oranges do.
smooth the rough edges off wygładzać ostre krawędzie
smooth the way przecierać drogę B ndk.+ż
  przetrzeć drogę B dk.+ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'smooth' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "smooth" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'smooth'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App
Zgłoś niestosowną reklamę.