smooth

Listen:
 /smuːð/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not rough)gładki przym.
 The skating rink is smooth.
 Lodowisko jest gładkie.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fine-textured)gładki przym.
 I like this material because it is smooth.
 Podoba mi się ten materiał, bo jest gładki.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without a beard)bez zarostu przyim. + m
  gładki przym.
 Many men prefer to have a smooth face.
smooth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worn flat)starty przym.
 The soles of my shoes have been worn smooth.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
EnglishPolish
smooth down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make flat and even)wygładzać B ndk.
  wygładzić B dk.
 He smoothed down his shirt, trying to hide the creases.
smooth out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (remove creases or bumps from)wygładzać B ndk.
  wygładzić B dk.
 He smoothed out the sheets.
smooth out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (ease, resolve: disagreements)rozwiązywać, ułatwiać B ndk.
  rozwiązać, ułatwić B dk.
 Arbitration is one way that different parties can smooth out their differences.
smooth [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (surface: make level)usuwać B ndk.
  usunąć B dk.
 The waves smoothed over our footprints in the sand.
smooth surface nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (silky, even texture)gładka powierzchnia przym. + ż
 Apples have a much smoother surface than oranges do.
smooth the rough edges off [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (file down)wygładzać ostre krawędzie
 You can smooth the rough edge off the metal with a file or with sand paper.
smooth the rough edges off [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (refine)wygładzać ostre krawędzie
 As soon as they were married she started trying to smooth the rough edges off him.
smooth the way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make [sth] easier)przecierać drogę B ndk.+ż
  przetrzeć drogę B dk.+ż
 The first pioneers smoothed the way for later settlers.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'smooth' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "smooth" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'smooth'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.