some

Listen:
 strong: [ˈsʌm], weak: [səm]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
some adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a few)kilka zaim.
 I ate some chocolates, but not many.
 Zjadłem kilka czekoladek, ale niewiele.
some adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a few people)niektórzy zaim.
 Some friends think that my jokes are funny.
 Niektórzy z moich przyjaciół uważają, że moje żarty są zabawne.
some adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." uncountable (a bit, a bit of)trochę zaim.
 Would you like some more wine? A little more?
 Czy chciałbyś trochę więcej wina? Troszkę więcej?
some pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (certain persons, events)pewny zaim.
  niektórzy zaim.
 Some of my friends think that my jokes are stupid.
 Niektórzy z moich znajomych uważają, że moje żarty są głupie.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
some adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (emphasis: irony) (ironiczny)ale part.
 Some doctor you are! My appendix has burst and you have given me an aspirin!
 Ale z ciebie lekarz! Pękł mi wyrostek robaczkowy, a ty dałeś mi aspirynę!
some adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (emphasis: remarkable)ale part.
 That was some meal. I hope to go back there soon.
 Ale to było jedzenie! Mam nadzieję, że niedługo tam wrócę.
some advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (for a while)przez chwilę przyim. + ż
 We talked some.
some advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (to some degree)trochę, nieco przys.
 No matter what you say to him, he will always worry some.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
after some time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (after a while, after a considerable period)po jakimś czasie wyr.
 After quite some time, the architect delivered the plans for our new house.
and then some advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (even more)i jeszcze coś
 If you will sell me your car, I will give you your price and then some.
at some other time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at an unspecified future time)kiedyś indziej
 I promise that we'll go to Disneyland at some other time.
at some other time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at an unspecified past time)innym razem przym. + m
 I had promised that we would go to Disney at some other time.
at some point advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at an unspecified moment)w pewnym momencie wyr.
 At some point, we'll need to decide whether the project is worth continuing.
clear some space v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remove clutter)robić miejsce ndk. + n
  zrobić miejsce dk. + n
 If you could just clear some space on your desk, I'll set the computer up there.
clear some space on your calendar v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make time)robić miejsce na zwrot ndk.
  zrobić miejsce na zwrot dk.
 Could you clear some space on your calendar to spend some time with her?
for some reason advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for an unknown reason)z jakiejś przyczyny wyr.
 For some reason my computer's started crashing whenever I log on to the internet.
in some measure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to an extent)w pewnym stopniu wyr.
in some place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somewhere)gdzieś przys.
in some way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somehow)jakoś przys.
 I thought he looked different in some way, then I realised he'd shaved off his beard.
in some way or other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somehow)jakoś przys.
 I'd like to help him in some way or other because he deserves to succeed.
a nerve,
some nerve
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal (excessive boldness)odwaga ż
  tupet m
 You've got a nerve, showing your face here after what you did!
of some help adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (somewhat useful)pomocny przym.
 I hope this information will be of some help.
quite some adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal ([sth] impressive)niecodzienny przym.
 That's quite some bruise you have there.
quite some adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a lot of: time, doing)niecodzienny przym.
 He's 85, so he must have retired quite some time ago.
some day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on an unspecified date in the future)któregoś dnia zaim. + m
some hope nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a degree of optimism)trochę nadziei przys. + ż
 I answered all the questions, so I have some hope I'll pass the exam.
some hope interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" ironic, informal (that is unlikely)tłumaczenie niedostępne
 “This time next year I'll be a millionaire.” “Ha! - some hope!”
some more pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (an additional quantity)jeszcze trochę part. + zaim.
 There's plenty of cake left; would you like some more?
some time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a while)pewien czas przym. + m
 It's been some time since I've seen my cousins.
some time ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a while back)trochę czasu temu
 I was once a good basketball player … but that was some time ago.
to some extent advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a certain degree)do pewnego stopnia wyr.
 You have to admit you're to blame to some extent. We all suffer to some extent when we're far away from our loved ones.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'some' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: [have, want] some [pie, food, more], can I have some [help, advice, more]?, [talked, drove, ate] for some time, more...

Dyskusje na forum ze słowami "some" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'some'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: rest | whisk

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.