splited

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (break, separate)rozpadać się, rozdzielać się ndk.
  rozpaść się, rozdzielić się dk.
 The old board split right down the middle when I stepped on it.
 Stara deska rozpadła się na pół, kiedy na nią stanąlem.
split vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to break)rozbijać ndk.
  rozbić dk.
 He split the board by stepping on it.
 Rozbił deskę stając na niej.
split [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (separate)dzielić przech. ndk.
  podzielić przech. dk.
 The magician split the cards into three piles.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unfriendly separation of people)rozłam m
 The split between John and Cory hurt the entire group of friends.
 Rozłam pomiędzy Johnem a Cory zranił całe grono ich przyjaciół.
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (leave quickly) (kolokwialny)zmywać się ndk.
  zmyć się dk.
 She split soon after her parents arrived.
 Zmyła się wkrótce potem, jak przyszli jej rodzice.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crack)pęknięcie n
 The split went down the entire windshield.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
split adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (divided)podzielony przym.
 The split party couldn't reach a consensus.
split adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cleft)rozdzielony przym.
  rozdwojony przym.
 The Bible contains food rules on animals with split hooves.
split adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a stock)po splicie przyim. + m
  podzielony przym.
 The split stock soon began to appreciate.
split,
splits
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(acrobatic manoeuvre)szpagat m
 Her legs were flexible enough that she could do a split.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (quarter-size bottle of wine)split m
 A split is a bottle holding a quarter the usual amount of champagne.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowling)układ kręgli po pierwszym rzucie wyr.
 The 7-10 split is the most difficult situation in ten pin bowling.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stock)rozdrobnienie n
  split, podział m
 After the split, the stock was worth 40.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (division)rozłam m
 The split proved to be disastrous for the party, as voters deserted both factions.
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (divorce)rozchodzić się zwr. ndk.
  rozejść się zwr. dk.
 The couple split after five years of marriage.
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (couple: end relationship)rozstawać się zwr. ndk.
  rozstać się zwr. dk.
 The couple split after they went to study at different universities.
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (musical group: disband)rozpadać się zwr. ndk.
  rozpaść się zwr. dk.
 Even though the Beatles were an amazing group, they eventually split.
split [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (people: divide)dzielić przech. ndk.
  podzielić przech. dk.
 The vote on fox hunting split the party 70-30.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
EnglishPolish
banana split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dessert)deser bananowy z lodami m+przym.+przyim.+m, l.mn.
 I ordered a banana split for dessert.
split [sth] in two vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (halve, divide in half)rozdzielić na dwa
 If we split the cake in two, we can have half each. King Solomon ordered that the baby be split in two to find out who its real mother was.
split into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (divide into)dzielić na ndk. + przyim.
  podzielić na dk. + przyim.
 The road ahead split into two; one going north and one going south.
split into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be divided into)być podzielonym na zwrot posił.
 Great Britain can be split into England, Scotland and Wales.
split open vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cleave, cut apart)rozcinać ndk.
  rozciąć dk.
 He split open the coconut with a hammer.
split open viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tear or be cut apart)rozdzierać ndk.
  rozedrzeć dk.
 The shell split open to reveal an eagle chick.
split pea nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lentil)rozpołowiony groch przym. + m
 Split peas cook quicker if you soak them for a few hours first.
split personality nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (multiple personality disorder)rozdwojenie jaźni n + ż
 Doctors think that Henry may be suffering from a split personality.
split second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (briefest moment)ułamek sekundy m + ż
 I thought you were someone else then for a split second.
split the difference v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (share out [sth] remaining)dojść do porozumienia krakowskim targiem
 We decided to split the difference, each paying £1.10 extra.
split the difference viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, informal (make concessions)dojść do porozumienia krakowskim targiem
 You want to go to a Chinese restaurant, and I want Mexican. Let's split the difference and get a pizza.
split up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (couple: separate)rozpadać się ndk.
  rozpaść się dk.
 My parents split up when I was a child but they stayed friends.
split up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (group: disband)rozpadać się ndk.
  rozpaść się dk.
 When the Beatles split up I cried my eyes out.
split up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (separate)oddzielać się ndk.
  oddzielić się dk.
 The thieves decided to split up the money equally among themselves.
split [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (divide into portions)rozpadać się ndk.
  rozpaść się dk.
 I´m going to split up this pizza into four slices.
split your nails v (break your fingernails)łamać paznokcie ndk. + m, l.mn.
  połamać paznokcie B dk. + m, l.mn.
 I always split my nails when I go ten pin bowling.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "splited" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'splited'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.