splited


WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (break, separate)rozpadać się, rozdzielać się ndk.
  rozpaść się, rozdzielić się dk.
 The old board split right down the middle when I stepped on it.
 Stara deska rozpadła się na pół, kiedy na nią stanąlem.
split vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to break)rozbijać B ndk.
  rozbić B dk.
 He split the board by stepping on it.
 Rozbił deskę stając na niej.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unfriendly separation of people)rozłam m
 The split between John and Cory hurt the entire group of friends.
 Rozłam pomiędzy Johnem a Cory zranił całe grono ich przyjaciół.
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (leave quickly) (kolokwialny)zmywać się B ndk.
  zmyć się dk.
 She split soon after her parents arrived.
 Zmyła się wkrótce potem, jak przyszli jej rodzice.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Formy złożone:
banana split deser bananowy z lodami m+przym.+przyim.+m, l.mn.
split in two rozdzielić na dwa
split into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (divide into)dzielić na B ndk. + przyim.
  podzielić na B dk. + przyim.
 The road ahead split into two; one going north and one going south.
split into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be divided into)być podzielonym na posił. + przym. + przyim.
 Great Britain can be split into England, Scotland and Wales.
split open vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cleave, cut apart)rozcinać B ndk.
  rozciąć B dk.
 He split open the coconut with a hammer.
split open viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tear or be cut apart)rozdzierać B ndk.
  rozedrzeć B dk.
 My daughter split her head open in the playground.
split pea nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lentil)rozpołowiony groch przym. + m
 Split peas, like all pulses, cook quicker if you soak them for a few hours.
split personality rozdwojenie jaźni n+ż
split second ułamek sekundy m+ż
split the difference dojść do porozumienia krakowskim targiem
split up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (separate from one another)oddzielać się ndk.
  oddzielić się dk.
 My friend and her husband are splitting up after 15 years of marriage.
split up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (separate)oddzielać się ndk.
  oddzielić się dk.
 The thieves decided to split up the money equally among themselves.
split up rozpadać się ndk.
  rozpaść się dk.
split your nails v (break your fingernails)łamać paznokcie B ndk. + m, l.mn.
  połamać paznokcie B dk. + m, l.mn.
 I always split my nails when I go ten pin bowling.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "splited" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'splited'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.