sports

 /spɔːts/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (game)sport m
 Baseball is my favourite sport.
 Baseball to mój ulubiony sport.
sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical activity)sport m
 I like reading and sport, but have too little time for either.
sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entertainment)sport m
  rozrywka ż
 Sarah shoots bears for sport.
sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sb] amenable) (potoczny)kumpel m
 Be a sport, would you, and lend me some money?
sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. AU, informal (friendly term of address) (potoczny)stary m
 Hey, sport, can you come help me with this?
sport [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear) (ironiczny)paradować w czymś zwrot ndk.
 Amanda was sporting a T-shirt with the slogan "I'm with Stupid!"
sport [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (have: [sth] visible)chodzić z czymś zwrot ndk.
 James is sporting a black eye after his fight with Bob.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (fun, amusement)zabawa ż
 "As flies to wanton boys, are we to the gods; they kill us for their sport." - Shakespeare
sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botany: mutation)mutacja ż
 "Golden Wedding" was cultivated from a bud sport in our nursery.
sport with [sth] vi + prep literary (play) (literacki)igrać z czymś zwrot ndk.
 How cruel he is, to sport with my emotions in this way.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
combat sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: involves fighting)sport walki m + ż
 Combat sports are popular with teenage boys.
 Judo jest popularnym sportem walki wśród nastoletnich chłopców.
good sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who takes things with good humour)człowiek z dystansem wyr.
 She only came third in the race, but was a good sport and didn't complain.
spectator sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport that is watched)sport widowiskowy m + przym.
 My idea of exercise is turning the TV on for spectator sports.
spectator sport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] enjoyable to watch)sport widowiskowy m + przym.
 Watching your friends learning to ski is a good spectator sport.
sport shirt,
sports shirt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(man's casual top)sportowa koszula przym. + ż
 Are sports shirts allowed at the golf club?
sport shoes,
sports shoes
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(footwear worn for sports)buty sportowe m, l.mn. + przym.
 I wore sports shoes as I played football.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'sports' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "sports" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sports'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Word of the day: seem | warp

Advertisements

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.