WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

straight advantages


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "straight" wyświetlono poniżej.

Zobacz także:advantages

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not curved)prosty przym.
 Is this a straight line or does it curve?
 Czy to jest linia prosta, czy się zakrzywia?
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (direct)bezpośredni przym.
 This is a straight flight to New York, with no side trips or stops.
 To jest bezpośredni lot do Nowego Jorku, bez dodatkowych dojazdów czy postojów.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in order)poukładany, uporządkowany przym.
 Give me a minute so I can get these papers straight.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Lubię, gdy moje biurko jest uporządkowane. Pracuję wtedy wydajniej.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (heterosexual) (potoczny)hetero przym.
 Though he was straight, some people thought he was gay.
 Mimo że był hetero, niektórzy myśleli, że był gejem.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hair: not curly)prosty przym.
 She has straight, shoulder-length hair.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (honest)szczery przym.
 I don't try to tell you what I think you want to hear, just the straight answers.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (conventional)konserwatywny przym.
 My parents are so straight - they'd be horrified if I got a tattoo!
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (even)prosty przym.
 Is this painting on the wall straight or is it leaning to the left?
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (consecutive)kolejny przym.
  z rzędu przyim. + m
 The team celebrated their tenth straight win.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (consistent)konsekwentny przym.
  zgodny przym.
 We called him in to testify three times, and he always kept his story straight.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unmixed, undiluted)czysty przym.
 I drink my whisky straight, without any mixers.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not using alcohol or drugs) (potoczny)czysty przym.
 I used to have a problem with drugs, but I have now been straight for five years.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (face, man: not comic) (wyraz twarzy)poważny przym.
 He said it with a straight face, so I don't think he was joking.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at first hand)prosto, bezpośrednio przys.
 Did you hear that straight from the source, or was it through somebody else?
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (directly)prosto przys.
 He went straight to the shop, having heard that the jeans were on sale.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the same direction)prosto przys.
 After we were told that we were going in the right direction, we continued straight.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (correctly)wiernie przys.
 Do I have the story straight? Is that the way it goes?
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on target)prosto przys.
 The missile flew straight to its target.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (right, immediately)prosto przys.
  od razu przys.
 After hearing the decision, he went straight to his boss to talk about it.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into order)do porządku przyim. + m
 I'm having trouble getting the data straight.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (consecutively)z rzędu przyim. + m
 I haven't eaten for three days straight.
straight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (straight line)prosta ż
 You need to draw a curved line here, and then two straights.
straight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of a racecourse)prosta ż
 The horses finished the curve and headed into the final straight.
straight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: series)seria ż
 The home team is in the middle of a seven-game straight.
straight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (poker hand)strit m
 He won the poker hand with a 2-3-4-5-6 straight.
straight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, dated (conservative person)konserwatysta, konserwatystka m, ż
 My mother will not approve of my new piercing - she is such a straight!
straight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (heterosexual)osoba heteroseksualna ż + przym.
 My gay friend prefers to hang out with straights.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "straight advantages" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'straight advantages'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: spare | scale

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.