strip

Listen:
 /strɪp/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long piece)pasek m
 Tear off a strip of paper.
strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stripe, band)pas m
 The strip of yellow paint in the middle of the road is not a motorcycle lane!
strip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unclothe)rozbierać ndk.
  rozebrać dk.
 Strip the baby and bathe him.
 Rozbierz dziecko i wykąp je.
strip,
landing strip
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(aircraft runway)pas do lądowania wyr.
  pas startowy m + przym.
 Land the plane on the strip.
 Wyląduj samolot na pasie do lądowania.
strip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove coating)zdzierać ndk.
  usunąć dk.
  zedrzeć dk.
 I sometimes strip old furniture and then paint it.
 Czasem zdzieram farbę ze starych mebli i maluję je.
strip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (undress)rozbierać się zwr. ndk.
  rozebrać się zwr. dk.
 He stripped and jumped into the water.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fringe)dodatek m
 The dress has a frilly strip at the waist.
strip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remove paint)zdzierać farbę ndk. + ż
  zedrzeć farbę dk. + ż
 Before repainting, we need to strip and sand.
strip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove bedsheets from)zdejmować pościel ndk. + ż
  zdjąć pościel dk. + ż
 We strip the bed every third day in summer.
strip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove bark from: a tree)obdzierać korę, odzierać korę ndk. + ż
  obedrzeć korę, odrzeć korę dk. + ż
 If you strip the tree, it will lose all its sap and die.
strip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (flay: skin, flesh)zdzierać ndk.
  zedrzeć dk.
 The thorns stripped the flesh from his bare arms.
strip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (screw threads)zdzierać ndk.
  zedrzeć dk.
 If you strip the threads the screw will not hold.
strip [sth] of [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dismantle)wymontowywać coś z czegoś zwrot ndk.
  wymontować coś z czegoś zwrot dk.
 They stripped the stolen car of its valuable parts.
strip [sth] from [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (remove: wallpaper)zdzierać coś z czegoś zwrot ndk.
  zedrzeć coś z czegoś zwrot dk.
 Strip the wallpaper from the wall.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
comic strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printed cartoon)historyjka obrazkowa ż + przym.
  komiks m
 Garfield comic strips are very funny.
field-strip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." mainly US (disassemble: a weapon)rozkładać na części zwrot ndk.
  rozłożyć na części zwrot dk.
landing strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (runway)pas startowy m + przym.
 The pilot was unable to see the landing strip due to thick fog.
magnetic strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (machine-readable magnetic band)pasek magnetyczny m + przym.
median strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (division between two lanes of a motorway)środkowy pas przym. + m
 The red car swerved to avoid the blue car and landed on the median strip facing the wrong way.
power strip (electrical extension lead)skrzynka rozdzielcza ż + przym.
 You can plug your PC, monitor, and so on into a power strip.
strip away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove)usuwać ndk.
  usunąć dk.
 We'll have to use the sand blaster to strip away all that paint.
strip down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (remove paint or wallpaper from)zdzierać ndk.
  zedrzeć dk.
strip down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (reduce to essentials or basics)pozbawiać ndk.
  pozbawić dk.
 In these economic hard times, many families have stripped their grocery budget down to a few staple items.
strip down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (remove one's clothes)rozbierać się zwr. ndk.
  rozebrać się zwr. dk.
 I had to strip down to my underwear for my medical examination.
strip lighting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long fluorescent ceiling lights)oświetlenie jarzeniowe n + przym.
strip off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, informal (remove clothes)rozbierać się zwr. ndk.
  rozebrać się zwr. dk.
 If one is searched by the police, very often one must strip off.
strip off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove)usuwać ndk.
  usunąć dk.
 Before applying new wallpaper, I need to strip the old paper off the walls.
strip [sth] out vtr + adv (remove completely)tłumaczenie niedostępne
 If you can strip out all the excess wording, you'll have a better report in the end.
strip poker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (card game in which clothes are taken off)rozbierany poker przym. + m
 I'm far too shy ever to play strip poker.
strip tease,
striptease
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(erotic dance in which clothes are taken off)striptiz m
 The fraternity hired a woman to perform a striptease at the party.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'strip' found in these entries
In the English description:
Collocations: strip for [money, a living], a [blue, gold, long, thin, cloth, fabric] strip, strip [poker, lingerie, joint], more...

Dyskusje na forum ze słowami "strip" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'strip'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: spare | scale

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.