stumble

Listen:
 [ˈstʌmbəl]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
stumble viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (trip while walking)potykać się ndk. + zaim.
  potknąć się dk. + zaim.
 Walking along the dark path, Helen stumbled and almost fell.
stumble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trip)potknięcie n
 John's stumble, just before the finish line, cost him first place.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
stumble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (speech: hesitation)zacięcie n
 Apart from a stumble at the beginning, the speech went very well.
stumble viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (speech: flounder, hesitate)zacinać się zwr. ndk.
  zaciąć się zwr. dk.
 The speaker was nervous and stumbled several times during the talk.
stumble on [sth] vi + prep (trip on [sth])potykać się o coś zwrot zwr. ndk.
  potknąć się o coś zwrot zwr. dk.
 Roberta stumbled on a tree branch that was hidden in the long grass.
stumble against [sth/sb] vi + prep (bump into because of trip)przewrócić się na coś zwrot dk.
 Ian lost his footing on the loose gravel and stumbled against the wall.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
stumble on [sth],
stumble upon [sth],
stumble across [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative, informal (discover, encounter by chance)natknąć się na dk. + przyim.
 The other night I happened to stumble on an old photo album.
stumble on [sth],
stumble over [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (get stuck)natknąć się na dk. + przyim.
 I always stumble on the words to the national anthem when I try to sing it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'stumble' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: stumble [on, over] a [crack, root, rock], stumble into [the wall, her, the room], stumble around the [yard, room], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "stumble" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'stumble'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: sly | lush

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.