supply

SpeakerListen:
 /səˈplaɪ/


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
supply vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide [sth])dostarczać B ndk.
  dostarczyć B dk.
 They supplied beer to the bar.
 Dostarczyli piwo do baru.
supply vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provided [sb] with [sth])dostarczać C ndk.
  dostarczyć C dk.
 They supplied him with the computer hardware.
 Dostarczyli mu nowy sprzęt komputerowy.
supply nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (store, stock)zapas m
 We have three months' supply of tuna to eat.
 Mamy zapas tuńczyka na trzy miesiące.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
adequate supply nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enough, sufficient amount)wystarczający zapas przym. + m
 We have an adequate supply of firewood to last the winter.
endless supply nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inexhaustible quantity)nieskończona ilość przym. + ż
in supply adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (available)dostępny przym.
 In summer there is plenty of fruit in supply.
power supply nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of energy)zasilanie n
supply chain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (process of manufacture and sale)tłumaczenie niedostępne
 All it takes is a truckers' strike to break the supply chain.
supply ship nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vessel carrying supplies)statek dostawczy m+przym.
 The supply ship did not arrive in port on time.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'supply' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "supply" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'supply'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.